Strona główna biuletynu

Ochrona danych osobowych

 

Starostwo Powiatowe w Legnicy
Pl. Słowiański 1
59-220 Legnica
tel. 76 72 43 560

 

NIP: 691-20-27-629
REGON: 390680917
Iden. TERYT: 0209


Prawo miejscowe

Poniedziałek - Piątek: 730 - 1530
 

Nieodpłatna pomoc prawna

Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Więcej informacji można znaleźć >>TUTAJ<<


Starosta, Wicestarosta oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, we wtorki w godz. 1300 - 1600 Jeżeli dzień przyjmowania skarg
i wniosków przypada w dzień wolny od pracy, najbliższym dniem ich przyjmowania jest następujący po tym terminie pierwszy dzień roboczy.
Pozostali pracownicy załatwiają sprawy skarg i wniosków codziennie,
w godzinach pracy urzędu.

Obsługa interesantów

Wydział

Termin

Wydział Komunikacji i Dróg

komunikacja@powiat-legnicki.eu

Informujemy,że od dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniają się godziny przyjmowania klientów w 
Wydziale Komunikacji i Dróg pracuję od: 
Poniedziałek od 800 do 1500
Wtorek od 800 do 1700
Środa od 800 do 1500
Czwartek od 800 do 1500
Piątek od 800 do 1300

We wtorki, osoby załatwiające sprawy po godzinie 1515, ze względu na zamknięcie kasy starostwa, będą mogły dokonywać opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych za pomocą karty płatniczej bezpośrednio na stanowisku obsługi lub będą musiały się legitymować dowodem uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej wpłaconej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 Getin Noble Bank s.a.z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Kasa Starostwa Powiatowego

poniedziałek-piątek od 730 do 1530

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Obsługa geodetów od 730-1530
Koordynacja sieci 730-1530
Obsługa interesantów 730-1500
Przyjmowanie zamówień na materiały 730-1500
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Obsługa interesantów 730-1530
Wydziału Architektury i Środowiska

Począwszy od 1 lipca 2017 r. nastąpi zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska, realizujących zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.). Pracownicy Wydziału wykonujący te zadania będą pracować:

Poniedziałek od 730 do 1530
Wtorek od 730 do 1730
Środa od 730 do 1530
Czwartek od 730 do 1530
Piątek od 730 do 1330


Usługa dla osób niedosłyszących i głuchych - Informacja w sprawie  realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się: Z dniem  1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niedosłyszącym i głuchym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Niedosłyszący  klienci Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Wydziale Organizacyjnym w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się:

  • poczta elektroniczna starostwo@powiat-legnicki.eu - adres głównej skrzynki poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Legnicy: na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie, itp.
  • na stronie https://powiat-legnicki.eu/ udostępnione kontakty do wszystkich działów oraz pracowników merytorycznych,
  • przesyłanie wiadomości tekstowych SMS na telefon komórkowy nr 602 330 726,
  • 76 72 43 560 (za pośrednictwem osoby trzeciej)

(podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej)

Do pobrania: Zarządzenie w sprawie obsługi osób uprawnionych przy wykorzystaniu środków wpierających komunikowanie się.