Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w LegnicyStarostwo Powiatowe w Legnicy
Pl. Słowiański 1
59-220 Legnica
tel. 76 72 43 560
fax. 76 72 43 406
NIP: 691-20-27-629
REGON: 390680917
Iden. TERYT: 0209

e-mail: starostwo@powiat-legnicki.eu

Rachunki bankoweGodziny pracy urzędu

Poniedziałek - Piątek: 730 - 1530

Starosta, Wicestarosta oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, we wtorki w godz. 1300 - 1600 Jeżeli dzień przyjmowania skarg
i wniosków przypada w dzień wolny od pracy, najbliższym dniem ich przyjmowania jest następujący po tym terminie pierwszy dzień roboczy.
Pozostali pracownicy załatwiają sprawy skarg i wniosków codziennie,
w godzinach pracy urzędu.

Obsługa interesantów

Wydział

Termin


Wydział Komunikacji i Dróg


Obsługa interesantów

poniedziałek-piątek od 730 do 1530


Kasa Starostwa Powiatowego

Obsługa interesantów

poniedziałek-piątek od 730 do 1530


Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Obsługa geodetów od 730-1530
Koordynacja sieci 730-1530
Obsługa interesantów 730-1500
Przyjmowanie zamówień na materiały 730-1500
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Obsługa interesantów 730-1530


Informacje dodatkowe
BIP Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Legnicy obowiązujący do dnia 31 grudnia 2010r. dostępny jest pod adresem http://bip.podgk.legnica.dolnyslask.pl/
BIP Zarządu Dróg Powiatowych obowiązujący do dnia 31 sierpnia 2011r. dostępny jest pod adresem http://bip.zdp.legnica.dolnyslask.pl/

Usługa dla osób niedosłyszących i głuchych - Informacja w sprawie  realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

Z dniem  1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niedosłyszącym i głuchym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.
 

Niedosłyszący  klienci Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Wydziale Organizacyjnym w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się:

  • poczta elektroniczna starostwo@powiat-legnicki.eu - adres głównej skrzynki poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Legnicy: na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie, itp.
  • na stronie http://powiat-legnicki.eu/ udostępnione kontakty do wszystkich działów oraz pracowników merytorycznych,
  • przesyłanie wiadomości tekstowych SMS na telefon komórkowy nr 602 330 726,
  • tel:76 72 43 560 (za pośrednictwem osoby trzeciej)
(podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej)

Do pobrania: Zarządzenie w sprawie obsługi osób uprawnionych przy wykorzystaniu środków wpierających komunikowanie się.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia