Ochrona danych osobowych

 

Na podstawie Zarządzenia Starosty Legnickiego nr 28/2020 Starostwo Powiatowe w Legnicy pracuje w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięte dla klientów od 16 marca do odwołania. Decyzja została podjęta z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju.

 

 • Dokumenty w Starostwie można składać do urny.
 • Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową na adres: starostwo@powiat-legnicki.eu
 • Wnioski i zapytania można także przesyłać pocztą. Jeżeli będą obarczone brakami formalnymi, starostwo wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia, wyznaczając termin wizyty.
 • W innych sprawach kierowanych do urzędu można również wykorzystać środki komunikacji elektronicznej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /14y5pk6iw2/SkrytkaESP
 • Jeżeli urzędowe formalności wymagają wniesienia opłaty, można ją uiścić przelewając pieniądze na odpowiedni numer konta bankowego, który znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: Numery kont bankowych Starostwa Powiatowego w Legnicy
 • Dane teleadresowe:
  Starostwo Powiatowe w Legnicy
  59-220 Legnica
  Pl. Słowiański 1
  tel.: 76-72-43-400, 76-72-43-560
  e-mail: starostwo@powiat-legnicki.eu

 

PROSIMY O POZOSTANIE W DOMACH!

 

Przypominamy, dokumenty można składać także przy pomocy PROFILU ZAUFANEGO (pz.gov.pl).

Profil zaufany można potwierdzić także przez bankowość elektroniczną.

Zachęcamy także do zapoznania się z katalogiem spraw (przejdź), które można załatwić drogą elektroniczną.

 

Starostwo Powiatowe w Legnicy
Pl. Słowiański 1
59-220 Legnica
tel. 76 72 43 560

 

NIP: 691-20-27-629
REGON: 390680917
Iden. TERYT: 0209


Prawo miejscowe

Poniedziałek - Piątek: 730-1530

Nieodpłatna pomoc prawna

Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Więcej informacji można znaleźć >>TUTAJ<<
 

Skargi i wnioski

Starosta, Wicestarosta oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, we wtorki w godz. 1300 - 1600 Jeżeli dzień przyjmowania skarg i wniosków przypada w dzień wolny od pracy, najbliższym dniem ich przyjmowania jest następujący po tym terminie pierwszy dzień roboczy.
Pozostali pracownicy załatwiają sprawy skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy urzędu.

Obsługa interesantów

 

Wydział

Termin

Wydział Komunikacji i Dróg komunikacja@powiat-legnicki.eu
Wydział Komunikacji i Dróg pracuje:
 • Poniedziałek 800-1500
 • Wtorek 800-1700
 • Środa 800-1500
 • Czwartek 800-1500
 • Piątek 800-1300
We wtorki, osoby załatwiające sprawy po godzinie 1515, ze względu na zamknięcie kasy starostwa, będą mogły dokonywać opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych za pomocą karty płatniczej bezpośrednio na stanowisku obsługi lub będą musiały się legitymować dowodem uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej wpłaconej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 Getin Noble Bank s.a.z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty. Internetowa rejestracja wizyty do Wydziału Komunikacji i Dróg
Kasa Starostwa Powiatowego

poniedziałek-piątek od 730-1530

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Obsługa geodetów od 730-1530
Koordynacja sieci 730-1530
Obsługa interesantów 730-1500
Przyjmowanie zamówień na materiały 730-1500
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Obsługa interesantów 700-1500
Wydział Architektury i Budownictwa Obsługa interesantów 730-1530
Wydział Ochrony Środowiska Obsługa interesantów 730-1530


Usługa dla osób niedosłyszących i głuchych - Informacja w sprawie  realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się: Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niedosłyszącym i głuchym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Niedosłyszący  klienci Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Wydziale Organizacyjnym w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się:

 • poczta elektroniczna starostwo@powiat-legnicki.eu - adres głównej skrzynki poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Legnicy: na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie, itp.
 • na stronie https://powiat-legnicki.eu/ udostępnione kontakty do wszystkich działów oraz pracowników merytorycznych,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych SMS na telefon komórkowy nr 602 330 726,
 • 76 72 43 560 (za pośrednictwem osoby trzeciej)

(podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej)

Do pobrania: Zarządzenie w sprawie obsługi osób uprawnionych przy wykorzystaniu środków wpierających komunikowanie się.