Starostwo Powiatowe w Legnicy
Pl. Słowiański 1
59-220 Legnica
tel. 76 72 43 560

 

NIP: 691-20-27-629
REGON: 390680917
Iden. TERYT: 0209


Prawo miejscowe

 

Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
/14y5pk6iw2/SkrytkaESP

Przypominamy, dokumenty można składać także przy pomocy PROFILU ZAUFANEGO (pz.gov.pl).

Profil zaufany można potwierdzić także przez bankowość elektroniczną.

Zachęcamy także do zapoznania się z katalogiem spraw (przejdź), które można załatwić drogą elektroniczną.

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - Piątek: 730-1530
 

Obsługa interesantów

Wydział

Termin

Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego komunikacja@powiat-legnicki.eu
Wydział Komunikacji i Dróg pracuje:
  • Poniedziałek 800-1500
  • Wtorek 800-1700
  • Środa 800-1500
  • Czwartek 800-1500
  • Piątek 800-1300
We wtorki, osoby załatwiające sprawy po godzinie 1500, ze względu na zamknięcie kasy starostwa, będą mogły dokonywać opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych za pomocą karty płatniczej bezpośrednio na stanowisku obsługi lub będą musiały się legitymować dowodem uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej wpłaconej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 Getin Noble Bank s.a.z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty. Internetowa rejestracja wizyty do Wydziału Komunikacji i Dróg
Kasa Starostwa Powiatowego

poniedziałek-piątek od 730-1500

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Obsługa interesantów 700-1500

 

Skargi i wnioski

Starosta, Wicestarosta oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, we wtorki w godz. 1300 - 1600 Jeżeli dzień przyjmowania skarg i wniosków przypada w dzień wolny od pracy, najbliższym dniem ich przyjmowania jest następujący po tym terminie pierwszy dzień roboczy.
Pozostali pracownicy załatwiają sprawy skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy urzędu.

Usługa dla osób niedosłyszących i głuchych

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się: Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niedosłyszącym i głuchym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Niedosłyszący  klienci Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Referacie Organizacyjnym w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się:

  • poczta elektroniczna starostwo@powiat-legnicki.eu - adres głównej skrzynki poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Legnicy: na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie, itp.
  • na stronie https://powiat-legnicki.eu/ udostępnione kontakty do wszystkich działów oraz pracowników merytorycznych,
  • przesyłanie wiadomości tekstowych SMS na telefon komórkowy nr 602 330 726,
  • 76 72 43 560 (za pośrednictwem osoby trzeciej)

(podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej)

Do pobrania: Zarządzenie w sprawie obsługi osób uprawnionych przy wykorzystaniu środków wpierających komunikowanie się.