Rachunki bankowe

1. Rachunek dochodów Powiatu Legnickiego97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 ( wpłaty z tytułu: opłaty skarbowej, czynszu, karty wędkarskiej, opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakupu nieruchomości Powiatu Legnickiego),

2. Subkonto dochodów Powiatu Legnickiego70 1560 0013 2203 8032 6000 0002 ( wpłaty z tytułu: opłat za udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, np. za wypisy i wyrysy )

3. Rachunek dochodów Skarbu Państwa28 1560 0013 2860 6494 4000 0003 ( wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, trwały zarząd nieruchomości, ustanowienie służebności gruntowej, zakup nieruchomości Skarbu Państwa),

4. Subkonto dochodów Starostwa Powiatowego44 1560 0013 2860 6494 4000 0006 (wpłaty z tytułu egzekucji opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej ),

5. Rachunek sum depozytowych: 55 1560 0013 2860 6494 4000 0002 ( wpłaty z tytułu wadium).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rachunki bankowe
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:24.10.2011 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:30.06.2015 14:07