1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
 2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
  • przygotowywanie projektów uchwał rady,
  • wykonywanie uchwał rady,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrzeżeniem § 66 ust. 5.
 3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
 4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Referat Informatyki
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:21.03.2008 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Stanisław Warchoł
Data na dokumencie:21.03.2008
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:24.11.2010 14:39