Patronatem Honorowym Starosty Legnickiego mogą zostać objęte imprezy, uroczystości i wydarzenia mające związek z zadaniami wykonywanymi przez powiat, określonymi w ustawie o samorządzie powiatowym oraz sprzyjające promocji powiatu, zdrowia, rozwojowi edukacji, sportu, turystyki, kultury.

Zasady przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Legnickiego określa REGULAMIN SPRAWOWANIA PATRONATU HONOROWEGO  STAROSTY LEGNICKIEGO, będący załącznikiem do Zarządzenia  Nr 9/2015 Starosty Legnickiego z dnia  22 stycznia 2015r.

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu występuje organizator wydarzenia. Wniosek w formie pisemnej powinien być dostarczony, nie później niż na miesiąc przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia,  na adres:
Starostwo Powiatowe w Legnicy, Plac Słowiański 1,  59-220 Legnica
Organizator wydarzenia objętego patronatem zobowiązany jest  do umieszczenia na materiałach promocyjnych: herb lub logo powiatu.

Sprawy z zakresu Patronatu Honorowego  prowadzone są przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 72 43 567.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Patronat Starosty
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:29.01.2015 08:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:29.01.2015 11:46