Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).

PCPR.EFS.2101.9.2017

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).

w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -konkursy horyzontalne.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza Panią/Pana/Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie:

  • kursu prawa jazdy kat.6 wraz z badaniami i egzaminami oraz wydaniem dokumentu dla 8 osób/uczestników projektu,
  • kursu prawa jazdy kat.D po B wraz z badaniami i egzaminami oraz wydaniem dokumentu dla 1 osoby/uczestnika projektu,
  • kursu prawa jazdy kat.E do C wraz z badaniami i egzaminami oraz wydaniem dokumentu dla 1 osoby/uczestnika projektu.

(zakup poniżej 30 000 euro).

w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -konkursy horyzontalne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym wzorze Zapytania ofertowego.

Termin złożenia oferty upływa 05.09.2017r. o godz. 1400.

Miejsce złożenia ofert:
       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (Sekretariat)
       PI. Słowiański 1
      59-220 Legnica

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:28.08.2017 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:26.09.2017 13:51