Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu scrapbookingu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu scrapbookingu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza Panią/Pana/Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu scrapbookingu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu, z podziałem na dwie 10-osobowe grupy w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym wzorze Zapytania ofertowego.

Termin złożenia oferty upływa 12.09.2017 r. o godz. 1400.

Miejsce złożenia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (Sekretariat)
                                 PI. Słowiański 1
                                 59-220 Legnica

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu scrapbookingu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:06.09.2017 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:26.09.2017 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.09.2017 13:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.09.2017 11:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.09.2017 11:30 Dodano załącznik "9." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:36 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:36 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:36 Dodano załącznik "3." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:36 Dodano załącznik "4." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:36 Dodano załącznik "5." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:36 Dodano załącznik "6." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:36 Dodano załącznik "7." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:36 Dodano załącznik "8." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:33 Usunięto załącznik 7. (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:33 Usunięto załącznik 4. (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:33 Usunięto załącznik 3. (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:33 Usunięto załącznik 5. (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:33 Usunięto załącznik 2. (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:33 Usunięto załącznik 8 (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:33 Usunięto załącznik 6. (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:33 Usunięto załącznik 1 (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:31 Zmieniono tytuł załącznika z "8." na "1"
(Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:31 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "7." na "2."

(Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:31 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "6." na "3."

(Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:31 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "5." na "4."

(Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "4." na "5."

(Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "3." na "6."

(Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "2." na "7."

(Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "1." na "8"

(Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:29 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:29 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:29 Dodano załącznik "3." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:29 Dodano załącznik "4." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:29 Dodano załącznik "5." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:29 Dodano załącznik "6." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:29 Dodano załącznik "7." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:29 Dodano załącznik "8." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 11:16 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Dańczak)