Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki: na poziomie liceum dla 1 osoby oraz na poziomie gimnazjum dla 1 osoby wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego — Gmina Kunice w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŽENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza Panią/Pana/Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie: - indywidualny kurs matematyki: na poziomie liceum dla 1 osoby (wychowanek pieczy zastępczej) oraz na poziomie gimnazjum dla 1 osoby (małoletni wychowanek pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego - Gmina Kunice, przewidziana liczba godzin kursu dla jednej osoby: 10 godzin zegarowych, w łącznym wymiarze realizacji zadania - 20 godzin w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja konkursy horyzontalne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym wzorze Zapytania ofertowego.

Termin złożenia oferty upływa 18.10.2017 r. o godz. 1400

Miejsce złożenia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (Sekretariat)
                                 PI. Słowiański 1
                                 59-220 Legnica

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:12.10.2017 08:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.10.2017
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:25.10.2017 09:35