Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie: - kursu prawa jazdy kat. B, kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną przewóz osób, przewóz rzeczy

Dotyczy:  Postępowania   o   udzielenie   zamówienia   publicznego,   którego   przedmiotem   jest zorganizowanie i przeprowadzenie:

  • kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi, opłatą za egzaminy państwowe oraz wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia, dla 3 osób/ uczestników projektu,
  • kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną przewóz osób wraz z badaniami lekarskimi i  psychologicznymi, opłatą za egzaminy  państwowe oraz wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia, dla 1 osoby/ uczestnika projektu,
  • kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną przewóz rzeczy wraz z badaniami lekarskimi  i  psychologicznymi,  opłatą  za  egzaminy  państwowe  oraz wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia, dla 1 osoby/ uczestnika projektu, (zakup poniżej 30 000 euro).

w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza Panią/Pana/Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie:

  • kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi, opłatą za egzaminy państwowe oraz wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia, dla 3 osób/ uczestników projektu,
  • kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną przewóz osób wraz z badaniami lekarskimi i psychologicznymi, opłatą za egzaminy państwowe oraz wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia, dla 1 osoby/ uczestnika projektu,
  • kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną przewóz rzeczy wraz z badaniami lekarskimi i psychologicznymi, opłatą za egzaminy państwowe oraz wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia, dla 1 osoby/ uczestnika projektu,

w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym wzorze Zapytania ofertowego.

Termin złożenia oferty upływa 24.01.2018 r. o godz. 1400.

Miejsce złożenia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (Sekretariat)
                                     PI. Słowiański 1
                                     59-220 Legnica

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie: - kursu prawa jazdy kat. B, kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną przewóz osób, przewóz rzeczy
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:17.01.2018 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Piątek-Olszuk
Data na dokumencie:17.01.2018
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:26.01.2018 14:19