Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyjazdu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu, zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: wypieku chleba i podstaw garncarstwa

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego:

  • zorganizowanie wyjazdu i zakwaterowania na dwa dni w Kudowie Zdroju dla 24 osób, w tym dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu i 4 opiekunów grupy,
  • zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: wypieku chleba i podstaw garncarstwa podczas dwudniowego wyjazdu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu,
  • zapewnienie na dwa dni wyżywienia dla 24 osób, w tym dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu i 4 opiekunów grupy,
  • dokonanie ubezpieczenia (NNW) na rzecz 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu na czas wyjazdu (zakup poniżej 30 000 euro),

w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -konkursy horyzontalne.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiat Legnicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza Panią/Pana/Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

  • zorganizowanie wyjazdu i zakwaterowania na dwa dni w Kudowie Zdroju dla 24 osób, w tym dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu i 4 opiekunów grupy,
  • zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: wypieku chleba i podstaw garncarstwa podczas dwudniowego wyjazdu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu,
  • zapewnienie na dwa dni wyżywienia dla 24 osób, w tym dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu i 4 opiekunów grupy,
  • dokonanie    ubezpieczenia    (NNW)    na    rzecz    20    niepełnosprawnych    (pełnoletnich) uczestników projektu na czas wyjazdu,

w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -konkursy horyzontalne.

zczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym wzorze Zapytania ofertowego.

Termin złożenia oferty upływa 01.06.2018 r. o godz. 1100

Miejsce złożenia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (Sekretariat)
                                     Pl. Słowiański 1,
                                     59-220 Legnica

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyjazdu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu, zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: wypieku chleba i podstaw garncarstwa
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:24.05.2018 07:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Piątek-Olszuk
Data na dokumencie:24.05.2018
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:04.06.2018 11:19