wersja do wydruku ??? 08.09.2010 12:06

kontakt

SIEDZIBA I KONTAKT
pl. Słowiański 1
pokój 215, II p.
59-220 Legnica,

tel. 76 724 34 80
fax 76 724 34 81

Godziny urzędowania:
codziennie 7:00 – 15:00


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - wtorek 7:00 – 12:00

środa - czwartek 12:00 - 15:00

 

 


ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE
Powiatowy Inspektor – Marzena ZaborowskaOrganem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu


ORGANIZACJA PINB

Stosownie do treści art. 83 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu nadzoru budowlanego pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 37 ust.3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art.59, art. 59a, art.59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust.1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art.78 oraz art. 97 ust.1.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kontakt
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:???
Data publikacji:08.09.2010 12:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marzena Zaborowska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marzena Zaborowska
Data aktualizacji:03.08.2018 10:42