OGŁOSZENIE

ZARZĄDU  POWIATU  LEGNICKIEGO

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm./ Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza:

 

1. Z zasobu nieruchomości Powiatu Legnickiego przeznaczono do wydzierżawienia - w formie przetargu ustnego nieograniczonego - na okres 25 lat -  nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie Konradówka  gminy Chojnów, w granicach działki numer 1003/3 o powierzchni ewidencyjnej 17,1646 ha pod budowę elektrowni słonecznej (fotowoltaika) i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1Z/00028895/9 w Sądzie Rejonowym w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

2. Zgodnie z uchwałą Nr III/25/2006 Rady Gminy Chojnów z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu Konradówka, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem P2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – projektowane.

 

3. Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie przedmieść miasta Chojnowa, przy drodze krajowej nr 94. Działka otoczona terenami rolnymi. Wzdłuż granicy południowej znajdują się tory kolejowe. Teren uzbrojony w niepełne sieci medialne – sieć energetyczna. Przez działkę przechodzą naziemne linie energetyczne 20kV.

 

4. Roczna stawka czynszu dzierżawnego została określona na kwotę: 150 000 zł netto + podatek VAT.  Czynsz podlega waloryzacji wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

5.Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni (od 24.10.2019r. do 14.11.2019r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz publikacji na stronie internetowej powiat-legnicki.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu w kategorii „Tablica informacyjna” pod adresem bip.sp-legnica.dolnyslask.pl, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Wojciech Bajon
Data publikacji:24.10.2019 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.10.2019
Informację aktualizował:Wojciech Bajon
Data aktualizacji:24.10.2019 13:43