Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Legnicy

Lp. Nazwa zbioru Zbiór

Wydział Architektury i Budownictwa

1.

Rejestr zgłoszeń obiektów zgodnie z art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a Prawa Budowlanego

pobierz
2.

 

Rejestr pozwoleń na budowę

 

pobierz

 

3.

 

Rejestr zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki lub wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę

 

pobierz

 

4.

 

Rejestr zaświadczeń o samodzielności lokalu

 

pobierz

 

Wydział Ochrony Środowiska

1.

 

Wykaz wydanych pozwoleń wodno-prawnych,
Wykaz wydanych pozwoleń i zgłoszeń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
Wykaz zezwoleń na transport odpadów na terenie kraju,
Wykaz wydanych pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
Wykaz pozwoleń na przetwarzanie odpadów,
Wykaz pozwoleń na zbieranie odpadów,
Wykaz decyzji warunkowych na wycinkę drzew i krzewów,
Wykaz wydanych decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,
Wykaz koncesji na wydobycie kopalin na obszarze do 2 ha,
Wykaz zgłoszeń na wykorzystanie ciepła ziemi.

Informacje dot. w/w zagadnień publikowane są na ogólnokrajowym portalu ochrony środowiska EKOportal.

EKOportal

 

Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego – ewidencja kierowców (prawa jazdy)

1.

 

Centralna ewidencja kierowców

 

pobierz

 

Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego – ewidencja pojazdów

2.

 

Centralna ewidencja pojazdów

 

pobierz

 

Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego – licencje, zezwolenia, zaświadczenia

3.

 

Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

 

pobierz

 

4.

 

Rejestr zezwoleń na przewozy regularne osób

 

pobierz

 

5.

 

Rejestr zezwoleń na przewozy specjalne osób

 

pobierz

 

6.

 

Rejestr zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne

 

pobierz

 

7.

 

Rejestr zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

 

pobierz

 

8.

 

Ewidencja stacji kontroli pojazdów

 

pobierz

 

9.

 

Ewidencja podmiotów prowadzących szkolenia kierowców

 

pobierz

 

10.

 

Ewidencja diagnostów

 

pobierz

 

11.

 

Ewidencja instruktorów nauki jazdy

 

pobierz

 

12.

 

Ewidencja wykładowców

 

pobierz

 

13.

 

Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg ośrodków.

 

pobierz

Wydział Dróg i Mostów

1.

 

Rejestr zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

 

pobierz

 

2.

 

Rejestr zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

 

pobierz

 

3.

 

Rejestr zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

 

pobierz

 

4.

 

Ewidencja projektów organizacji ruchu

 

pobierz

 

5.

 

Ewidencja dróg i obiektów mostowych

 

pobierz

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1.

 

Mapa zasadnicza i osnowy geodezyjne

 

pobierz

 

2.

 

Ewidencja gruntów, budynków i lokali

 

pobierz

 

3.

 

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci

 

pobierz

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

4.

 

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa

 

pobierz

 

5.

 

Gospodarka nieruchomościami Powiatu Legnickiego

 

pobierz

 

6.

 

Ewidencja użytkowników wieczystych

 

pobierz

 

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

1.

 

Ewidencja stowarzyszeń

 

pobierz

 

2.

 

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

 

pobierz

 

3.

 

Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

 

pobierz

 

4.

 

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

 

pobierz

 

5.

 

Ewidencja osób nieletnich kierowanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii

 

pobierz

 

6.

 

Ewidencja osób i świadczeń rzeczowych dotyczących akcji kurierskiej

 

pobierz

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

1.

 

Rejestr uchwał Rady Powiatu Legnickiego

 

pobierz

 

2.

 

Rejestr interpelacji, zapytań i wniosków radnych

 

pobierz

 

3.

 

Rejestr kontroli zewnętrznych

 

pobierz

 

4.

 

Rejestr skarg i wniosków do rozpatrzenia przez Radę Powiatu

 

pobierz

 

5.

 

Rejestr oświadczeń majątkowych składanych przez radnych

 

pobierz

 

Referat Administracyjny

1.

 

Archiwum zakładowe

 

pobierz

 

2.

 

Rejestr upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu Legnickiego

 

pobierz

 

3.

 

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Starostę Legnickiego

 

pobierz

 

4.

 

Rejestr skarg i wniosków

 

pobierz

 

5.

 

Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Legnickiego

 

pobierz

 

6.

 

Rejestr aktów wewnętrznych

 

pobierz

 

7.

 

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 

pobierz

 

8.

 

Rejestr oświadczeń majątkowych

 

pobierz

 

Wydział Remontowo - Gospodarczy

1.

 

Rejestr umów najmu

 

pobierz

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

1.

 

Rejestr indywidualnych spraw konsumenckich

 

pobierz

 

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

1.

 

Ewidencja orzeczeń o niepełnosprawności

pobierz
2. Ewidencja kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 

pobierz

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry/ewidencje
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:09.06.2011 07:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Rogos
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wojciech Bajon
Data aktualizacji:01.07.2021 13:12