Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Termomodernizacja budynku szkolnego, budynku kotłowni, warsztatów i budynku administracji Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Witosa 1.

Zarząd Powiatu Legnickiego

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Legnickiego, plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76)7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) - o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia:

Nazwa: Termomodernizacja budynku szkolnego, budynku kotłowni, warsztatów i budynku administracji Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Witosa 1.

Opis: Termomodernizacja budynku szkolnego, budynku kotłowni, warsztatów i budynku administracji Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Witosa 1 wraz z wymianą źródła ciepła. Prace obejmują branże budowlaną, sanitarną i elektryczną. Szczegółowy opis i zakres robót objętych przedmiotem zamówienia jest zawarty w dokumentacji technicznej stanowiącej rozdział XXII SIWZ.


5. Termin składania ofert: do dnia 25.08.2017 r. do godz. 11:00.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ opublikowaną w załącznikach poniżej.

Informacja z dnia 08.08.2017 r.: Informujemy, że dokonano wymiany załączników: nr 2 (SIWZ rozdz. I-XX) oraz nr 3 (SIWZ rozdz. XXI Załączniki) - na załączniki zawierające logo progrmu dofinansowującego. Merytoryczna treść załączników nie została zmieniona.

Informacja z dnia 25.08.2017 r.: Poniżej pod poz. 6 opublikowano informację z dzisiejszego otwarcia ofert - zapraszamy do zapoznania się.

Informacja z dnia 08.09.2017 r.: Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania opublikownym poniżej pod poz. 7.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Termomodernizacja budynku szkolnego, budynku kotłowni, warsztatów i budynku administracji Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Witosa 1.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Jolanta Korfanty
Data publikacji:04.08.2017 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.08.2017
Informację aktualizował:Jolanta Korfanty
Data aktualizacji:08.09.2017 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.09.2017 10:48 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
08.09.2017 10:47 Dodano załącznik "07. Ogłoszenie wyniku postępowania"
(Jolanta Korfanty)
08.09.2017 10:46 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
25.08.2017 15:15 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
25.08.2017 15:12 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
25.08.2017 15:09 Dodano załącznik "06. Informacja z otwarcia ofert"
(Jolanta Korfanty)
08.08.2017 12:10 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
08.08.2017 12:09 Usunięto załącznik 03. SIWZ rozdział XXI załączniki
(Jolanta Korfanty)
08.08.2017 12:09 Usunięto załącznik 02. SIWZ rozdział I-XX
(Jolanta Korfanty)
08.08.2017 12:09 Dodano załącznik "03. SIWZ rozdz. XXI Załączniki z logo"
(Jolanta Korfanty)
08.08.2017 12:09 Dodano załącznik "02. SIWZ rozdz. I-XX z logo"
(Jolanta Korfanty)
08.08.2017 12:05 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
04.08.2017 15:08 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
04.08.2017 15:06 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
04.08.2017 15:05 Dodano załącznik "05. SIWZ rozdz. XXII c.d.: Audyt
termomodernizacyjny"

(Jolanta Korfanty)
04.08.2017 15:04 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
04.08.2017 15:04 Dodano załącznik "04. SIWZ rozdz. XXII Dokumentacja
techniczna"

(Jolanta Korfanty)
04.08.2017 14:59 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
04.08.2017 14:57 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
04.08.2017 14:57 Dodano załącznik "03. SIWZ rozdział XXI załączniki"
(Jolanta Korfanty)
04.08.2017 14:56 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
04.08.2017 14:53 Utworzenie dokumentu. (Jolanta Korfanty)