Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.

Zarząd Powiatu Legnickiego

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Legnickiego, plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76)7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) - o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia:

Nazwa: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.

Opis: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2174D z drogą gminną dz. nr 258/8, 295 w miejscowości Bobrów, gmina Miłkowice – etap I. Odcinek ok. 160m w zakresie rzeczowym zgodnym z przedmiarem robót zawartym w rozdziale XXII SIWZ.

5. Termin składania ofert: do dnia 08.09.2017 r. do godz. 11:00. (Uwaga: jest to termin zmieniony Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia zamieszczonym niżej pod poz. 2)


Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ opublikowaną w załącznikach poniżej.

Informacja z dnia 08.09.2017 r.: Zapraszamy do zapoznania sie z wynikiem otwarcia ofert opublikowanym poniżej pod poz. 6.

Informacja z dnia 12.09.2017 r.: Przetarg został unieważniony. Zapraszamy do zapoznania się z informacja na ten temat, zamieszczoną pod poz. 7.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Jolanta Korfanty
Data publikacji:22.08.2017 15:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:22.08.2017
Informację aktualizował:Jolanta Korfanty
Data aktualizacji:12.09.2017 13:45