Przetarg nieograniczony na realizację dwóch projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D z PFRON: „Przełamywanie barier emocjonalno-społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, uczestników ŚDS nr 1 w Chojnowie” oraz „Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie – zakup autobusu”

Zarząd Powiatu Legnickiego

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Legnickiego, plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76)7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) - o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia:

Nazwa: Realizacja dwóch projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D z PFRON: „Przełamywanie barier emocjonalno-społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, uczestników ŚDS nr 1 w Chojnowie” oraz „Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie – zakup autobusu”

Opis: Przedmiotem zamówienia jest:
1)    Dostawa fabrycznie nowego autobusu, wyprodukowanego nie wcześniej jak w 2016 roku, przeznaczonego do przewozu minimum 17 osób (16+kierowca), w tym co najmniej 1 osoby na wózku inwalidzkim – w ramach projektu „Przełamywanie barier emocjonalno-społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, uczestników ŚDS nr 1 w Chojnowie”;
2)    Dostawa fabrycznie nowego autobusu, wyprodukowanego nie wcześniej jak w 2016 roku, przeznaczonego do przewozu minimum 22 osób (21+kierowca), w tym co najmniej 1 osoby na wózku inwalidzkim – w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie – zakup autobusu”.

5. Termin składania ofert: do dnia 20.09.2017 r. do godz. 11:00.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ opublikowaną w załącznikach poniżej.

Informacja z dnia 13.09.2017 r.: Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ, zamieszczonymi poniżej w ogłoszeniu pod poz. 6. Odpowiedzi stanowią uzupełnienie - zmianę treści SIWZ i integralną jej część.

Informacja z dnia 15.09.2017 r.: Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na kolejne (19-24) pytania w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ, zamieszczonymi poniżej w załączniku nr 7. Ogłoszenie stanowi zmianę treści SIWZ oraz prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania ofert  i stanowi integralną część SIWZ.

Informacja 2 z dnia 15.09.2017 r.: Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie nr 25 w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ, zamieszczoną poniżej w ogłoszeniu pod poz. 8. Odpowiedź stanowi uzupełnienie - zmianę treści SIWZ i integralną jej część.

W załączniku nr 9 opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert.

Informacja z dnia 20.09.2017 r.: zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert, opublikowaną poniżej w załączniku nr 10.

Informacja z dnia 26.09.2017 r.: Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania opublikowanym w ogłoszeniu pod poz. 11.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na realizację dwóch projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D z PFRON: „Przełamywanie barier emocjonalno-społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, uczestników ŚDS nr 1 w Chojnowie” oraz „Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie – zakup autobusu”
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Jolanta Korfanty
Data publikacji:07.09.2017 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:07.09.2017
Informację aktualizował:Jolanta Korfanty
Data aktualizacji:26.09.2017 13:40