1. Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Legnickiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem  
 2. Uchwała nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 3. Uchwala nr 139/522/2018 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 18 stycznia 2018 r.  w sparwie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legnickiego w 2018 roku
 4. Uchwała nr  XXXII/172/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutgo 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 5. Uchwała nr 144/539/2018 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 6. Uchwała nr XXXIII/183/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sparwie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 7. Uchwała nr 149/549/018 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Legnickiego za rok 2017
 8. Uchwała nr 149/551/2018 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 29 marca 2018 r. w sparwie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 9. Uchwała nr 149/550/2018 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 29 marca 2018 r. w sparwie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2017 rok
 10. Uchwała nr XXXIV/186/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sparwie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 11. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego nr 151/560/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian  budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 12. Uchwała Rady Powiatu Legnickiego nr XXXV/195/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Powiatu Legnikiego na 2018 rok
 13. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego nr 155/577/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sparwie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 14. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego nr 159/585/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 15. Uchwała Rady Powiatu Legnickiego nr XXXVI/201/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 16. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego nr 160/595/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 17. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego nr 161/598/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 18. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego nr 162/604/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sparwie zmina w budżecie Powiatu Legnikciego na 2018 rok
 19. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego nr 162/605/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Legnikiego na 2019 rok
 20. Uchwała Nr XXXVII/204/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 21. Uchwała Nr XXXVII/206/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2019 roku
 22. Uchwała Zarzadu Powiatu Legnickiego nr 164/614/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 23. Uchwała Zarzadu Powiatu Legnickiego nr 164/612/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego
 24. Uchwała Nr XXXVIII/213/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 25. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego Nr 166/622/2018 z dnia 28 września w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 26. Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/217/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 27. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego Nr 169/630/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 28. Uchwała Nr XXXIX/219/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2018 roku
 29. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego Nr 170/631/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za III kwartał 2018 roku
 30. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego Nr 170/633/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 31. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 29 listopada 2018 r.  Nr 1/1/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 32. Uchwała  Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 6 grudnia 2018r. Nr 2/3/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 33. Uchwała Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2018r. nr II/15/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 34. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 13 grudnia 2018r. Nr 3/7/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 35. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 13 grudnia 2018 r.  Nr 3/10/2018 w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu do podpisania umowy o kredyt i ustanowienie zabezpieczenia kredytu
 36. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018r. Nr 4/18/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
 37. Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr II/13/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok
 38. Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
 39. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 27 grudnia 2018r. Nr 5/22/2018 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok
 40. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 27 grudnia 2018r. Nr 5/21/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2019 rok
 41. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 27 grudnia 2018r. Nr 5/23/2018 w sprawie  zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu 2019 r. przejściowego deficytu budżetowego oraz wykazania źródeł jego spłaty
 42. Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 27 grudnia 2018r. Nr 5/20/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet Powiatu na rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Marta Płosińska
Data publikacji:27.12.2017 10:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.12.2018
Informację aktualizował:Marta Płosińska
Data aktualizacji:02.01.2019 09:01