Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Wchodzi w życie po upływnie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Legnickiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy, z mocą od dnia 19 maja 2018 r.

Zastępuje Zarządzenie Nr 87/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r., które utraciło moc z mocy prawa w związku z wejściem w życie od dnia obowiązywania Rozporządzenisa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracownikó samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936).

http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl/admin/podglad.php?iddok=4944&idmp=221&r=r

Zmienione Zarządzeniem Nr 3/2019 Starosty Legnickiego z dnia 8 stycznia 2019 r.

http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl/admin/podglad.php?iddok=7567&idmp=268&r=r

Uchylone Zarządzeniem Nr 59/2019 z 7 sierpnia 2019 r.

bip.sp-legnica.dolnyslask.pl/admin/podglad.php?iddok=7939&idmp=268&r=

(utrata mocy z dniem 22 sierpnia 2019 r.)

 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Grzegorz Rogos
Data publikacji:23.05.2018 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:22.05.2018
Informację aktualizował:Grzegorz Rogos
Data aktualizacji:07.08.2019 13:55