PODZIAŁ POWIATU LEGNICKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE

Uchwała Nr XXXVIII/205/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie podziału powiatu legnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu    (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 16 lipca 2014 r. poz. 3261)
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3261&book=0
 

Obwieszczenie Starosty Legnickiego z dnia 14 sierpnia 2018r.  na okręgi wyborcze, oznaczenie ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


KALENDARZ WYBORCZY

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1561/1

SIEDZIBA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LEGNICY
Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, piętro III, sala nr 336.

DYŻURY POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LEGNICY

1) w dniach od 12 do 17 września 2018 r. Powiatowa Komisja Wyborcza w Legnicy wykonuje swoje czynności w następujących godzinach:

Lp

Data

Godziny dyżurów

1

12.09.2018 (środa)

1030-1200

2

13.09.2018 (czwartek)

0900-1100
1500-1700

4

14.09.2018 (piątek)

0900-1100
1500-1700

5

15.09.2018 (sobota)

1400-1600
1600-1800

6

17.09.2018 (poniedziałek)

0900-1100
1600-2000
2000-2400

 

2) w okresie od 18 września do 21 października 2018 r. Powiatowa Komisja Wyborcza w Legnicy wykonuje swoje obowiązki obradując z częstotliwością adekwatną do potrzeb, na posiedzeniach zwoływanych na wniosek Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy;
 

3) w dniu wyborów, tj. 21 października 2018 r. Powiatowa Komisja Wyborcza w Legnicy wykonuje czynności wyborcze zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonym w odrębnym trybie, do czasu ustalenia wyników wyborów i podania ich do publicznej wiadomości.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory samorządowe 2018r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:17.08.2018 11:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rogos Grzegorz
Data na dokumencie:14.08.2018
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:22.10.2018 19:53