Przetarg nieograniczony na zamówienie pn. Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego w kwocie 14 211 528,40 PLN ze spłatą w latach 2019-2033

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego.


1. Dane dotyczące zamawiającego:
Powiat Legnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Legnickiego, plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30.

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
3. Przedmiot zamówienia:

Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego w kwocie 14 211 528,40 PLN ze spłatą w latach 2019-2033.
 
4. Termin i miejsce składania ofert (uwaga zmiana): 27.11.2018 r. godz. 11:00 siedziba Zamawiającego, punkt obsługi interesantów, parter.
 
      Zapraszamy do zapoznania się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opublikowaną w załącznikach poniżej.

 

Dokumenty udostępnione przez zamawiającego:

1. Sprawozdania z wykonania budżetu:

a) Sprawozdania bieżace i za ostatnie dwa lata

2. Uchwała budżetowa za rok bieżący wraz z załącznikami, uchwały budżetowej z dwóch poprzednich lat oraz sprawozdanie z realiacji budzetu z dwóch ostatnich lat:

a) Uchwała Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

b) Uchwała Nr XXI/124/2016 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2017 rok

c) Uchwała budżetowa powiatu legnickiego na 2016 rok Nr XII/75/2015 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 29 grudnia 2015 r.

d) Uchwała Nr 149/550/2018 Zarządu Powiatu Powiatu Legnickiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2017 rok

e) Uchwała Nr 107/408/2017 Zarządu Powiatu Powiatu Legnickiego w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2016 rok

f) Uchwała Nr 107/407/2017 Zarządu Powiatu Powiatu Legnickiego w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Legnickiego za rok 2016

g) Uchwała Nr 149/549/2018 Zarządu Powiatu Powiatu Legnickiego w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Legnickiego za rok 2017

3. Uchwała Nr XXXII/174/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2018 r.

4.Uchwała Nr XXXI/166/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego na lata 2018-2033

5. Opinie RIO dotyczące:

a) przedkładanych projektów budżetu

b) wykonania budżetu za ostatnie dwa lata

c) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości kwoty długu

6. Zaświadczenie o nadaniu REGON i NIP:

           a) Powiat Legnicki         
           b) Starostwo Powiatowe w Legnicy
                - REGON
                - NIP
 
7. Uchwały o wyborze:
8. Oświadczenie o niezaleganiu w splatach rat kredytów i pożyczek (poniżej jako załącznik)
 
9. Wykaz instytucji, w których powiat korzysta z kredytów i pożyczek (poniżej jak załacznik)
 
10. Zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach lub stwierdzające stan zaległości (poniżej jak załączniki):
a) Powiat Legnicki
b) Starostwo powiatowe w Legnicy
 
11. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (poniżej jak załączniki)
a) Powiat Legnicki

b) Starostwo powiatowe w Legnicy

 
 
INFORMACJA z dnia 24.10.2018 r: Uwaga: Wprowadzono zmiany treści SIWZ dotyczące sposobu i terminu realizacji zamówienia oraz terminu skladania i otwarcia ofert. Ogłoszenie w tej sprawie zamieszczono poniżej w załączniku pod poz. nr 11.
Zmienioną SIWZ rozdz. I-XIX opublikowano poniżej pod poz. 02, zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) opublikowano pod poz. 03; zmiany w tych dokumentach oznaczono czerwona czcionką.
Powyższe zmiany treści SIWZ prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie w tej sprawie zostało opublikowane  pod poz. 01a.
 
Informacja z dnia 31.10.2018 r.: Zapraszamy do zapoznania sie z odpowiedziami na pytania, które wpłynęły w dniu 16.10.2018 r. Ogłoszenie w tej sprawie zamieszczono poniżej pod poz. 12.
 
Informacja z dnia 28.11.2018 r.: Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem otwarcia ofert opublikowanym poniżej pod poz. 13.
 
Informacja z dnia 12.12.2018 r.: Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem przetargu opublikowanym poniżej pod poz. 14.
 
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na zamówienie pn. Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego w kwocie 14 211 528,40 PLN ze spłatą w latach 2019-2033
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Jolanta Korfanty
Data publikacji:04.10.2018 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.10.2018
Informację aktualizował:Jolanta Korfanty
Data aktualizacji:12.12.2018 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.12.2018 09:39 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
12.12.2018 09:37 Dodano załącznik "14. Ogłoszenie wyniku postępowania -
Ogłoszenie wyniku postępowania.pdf"

(Jolanta Korfanty)
28.11.2018 13:12 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
28.11.2018 13:10 Dodano załącznik "13. Informacja z otwarcia ofert -
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf"

(Jolanta Korfanty)
31.10.2018 08:45 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
31.10.2018 08:45 Dodano załącznik "12. Odpowiedzi na pytania 1-9 - Ogłosz
odp na pytania 1-9.pdf"

(Jolanta Korfanty)
31.10.2018 08:44 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
30.10.2018 08:30 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
30.10.2018 08:28 Dodano załącznik "01a Zmiana ogłoszenia - sprostowanie
ogłoszenia opublikowane.pdf"

(Jolanta Korfanty)
24.10.2018 13:37 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
24.10.2018 13:36 Dodano załącznik "11. Ogłoszenie o zmianie SIWZ - Ogłosz
w spr zmiany SIWZ.pdf"

(Jolanta Korfanty)
24.10.2018 13:36 Dodano załącznik "02. SIWZ rozdz. I-XIX po zmianie z
24.10.2018 r. - SIWZ rozdz. I-XIX po zm.24X2018.pdf"

(Jolanta Korfanty)
24.10.2018 13:26 Usunięto załącznik 11. Ogłoszenie w sprawie zmian w
treści SIWZ - Ogłosz w spr zmiany SIWZ.pdf

(Jolanta Korfanty)
24.10.2018 13:25 Usunięto załącznik 02. SIWZ rozdz.I-XIX po zmianie z
24.10.2018 r. - SIWZ rozdz. I-XIX po zm.24X2018.pdf

(Jolanta Korfanty)
24.10.2018 13:03 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
24.10.2018 13:00 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
24.10.2018 12:41 Dodano załącznik "03. SIWZ rozdz. XX Załączniki po
zmianie z 24.10.2018 r. - SIWZ rozdz. XX Załączniki po
zmianie.rar"

(Jolanta Korfanty)
24.10.2018 12:41 Dodano załącznik "02. SIWZ rozdz.I-XIX po zmianie z
24.10.2018 r. - SIWZ rozdz. I-XIX po zm.24X2018.pdf"

(Jolanta Korfanty)
24.10.2018 12:39 Usunięto załącznik 03. SIWZ rozdział XX ZAŁĄCZNIKI -
SIWZ rozdz. XX Załączniki.rar

(Jolanta Korfanty)
24.10.2018 12:39 Usunięto załącznik 02. SIWZ rozdział I-XIX - SIWZ rozdz.
I-XIX.pdf

(Jolanta Korfanty)
24.10.2018 12:38 Dodano załącznik "11. Ogłoszenie w sprawie zmian w
treści SIWZ - Ogłosz w spr zmiany SIWZ.pdf"

(Jolanta Korfanty)
24.10.2018 10:19 Edycja dokumentu (Marta Płosińska)
24.10.2018 10:18 Edycja dokumentu (Marta Płosińska)
24.10.2018 10:14 Edycja dokumentu (Marta Płosińska)
24.10.2018 10:12 Edycja dokumentu (Marta Płosińska)
24.10.2018 10:09 Dodano załącznik "10. - Zaświadczenie-Getin-2.pdf"
(Marta Płosińska)
24.10.2018 10:09 Dodano załącznik "09. - Zaświadczenie-ZUS-Zaświadczenie
o niezaleganiu w opłacaniu składek.pdf"

(Marta Płosińska)
24.10.2018 10:09 Dodano załącznik "08. - Wykaz jednostek i podmiotów.pdf"
(Marta Płosińska)
24.10.2018 10:09 Dodano załącznik "07. - Wykaz instytucji, w których
Powiat korzysta z kredytów i pożyczek-1.pdf"

(Marta Płosińska)
24.10.2018 10:09 Dodano załącznik "06. -
Zaświadczenie-Starostwo-Zaświadczenie o niezaleganiu w
podatkach.pdf"

(Marta Płosińska)
24.10.2018 10:09 Dodano załącznik "05. -
Zaświadczenie-Powiat-Zaświadczenie o niezaleganiu w
podatkach.pdf"

(Marta Płosińska)
24.10.2018 10:09 Dodano załącznik "04. - Oświadczenie Powiatu o
nieposiadaniu zadłużenia w spłatach-2.pdf"

(Marta Płosińska)
24.10.2018 10:01 Edycja dokumentu (Marta Płosińska)
04.10.2018 10:53 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
04.10.2018 10:52 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
04.10.2018 10:50 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
04.10.2018 10:48 Edycja dokumentu (Jolanta Korfanty)
04.10.2018 10:47 Dodano załącznik "03. SIWZ rozdział XX ZAŁĄCZNIKI -
SIWZ rozdz. XX Załączniki.rar"

(Jolanta Korfanty)
04.10.2018 10:47 Dodano załącznik "02. SIWZ rozdział I-XIX - SIWZ rozdz.
I-XIX.pdf"

(Jolanta Korfanty)
04.10.2018 10:47 Dodano załącznik "01. Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane - 2018-OJS191-432140-pl.pdf"

(Jolanta Korfanty)
04.10.2018 10:39 Utworzenie dokumentu. (Jolanta Korfanty)