1. Kostuń Aleksander - Przewodniczący
 2. Graf Anna - Wiceprzewodnicząca
 3. Grabek Paweł - Wiceprzewodniczący
 4. Bekaluk-Pyrz Jolanta
 5. Castañeda Trujillo Beata
 6. Gacia Dorota
 7. Gapski Grzegorz
 8. Łukasz Jan
 9. Mackiewicz Artur
 10. Mazur Janina
 11. Rokitnicki Andrzej
 12. Rozmus-Cieślik Anna
 13. Skoczek Łukasz
 14. Smęt Artur
 15. Sowiński Krzysztof
 16. Tracz Andrzej
 17. Wołoszyn Dariusz

Komisje statutowe Rady Powiatu Legnickiego
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
 1. Beata Castañeda Trujillo   - Przewodnicząca
 2. Artur Smęt - Wiceprzewodniczący
 3. Jan Łukasz - Sekretarz
 4. Artur Mackiewicz - Członek 
 5. Andrzej Rokitnicki - Członek 
 

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Jolanta Bekaluk - Pyrz - Przewodnicząca
 2. Andrzej Tracz - Wiceprzewodniczący
 3. Beata Castañeda Trujillo  
 4. Łukasz Skoczek
 5. Dariusz Wołoszyn

Skład Komisji Rozwoju i Budżetu:
 1. Artur Smęt - Przewodniczący
 2. Jolanta Bekaluk - Pyrz - Wiceprzewodnicząca
 3. Anna Graf
 4. Aleksander Kostuń
 5. Janina Mazur

Skład Komisji Ładu i Porządku Publicznego:
 1. Łukasz Skoczek - Przewodniczący
 2. Andrzej Rokitnicki - Wiceprzewodniczący
 3. Paweł Grabek
 4. Anna Rozmus-Cieślik
 5. Krzysztof Sowiński
 6. Dariusz Wołoszyn
Skład Komisji Promocji i Spraw Społecznych:
 1. Jan Łukasz - Przewodniczący
 2. Dariusz Wołoszyn - Wiceprzewodniczący
 3. Dorota Gacia
 4. Grzegorz Gapski
 5. Paweł Grabek
 6. Anna Graf
 7. Anna Rozmus-Cieślik
 8. Andrzej Tracz

Skład Komisji Gospodarki Rolnej i Ekologii:

 1. Artur Mackiewicz - Przewodniczący
 2. Dorota Gacia - Wiceprzewodnicząca
 3. Grzegorz Gapski
 4. Andrzej Rokitnicki
 5. Krzysztof Sowiński

Rada Powiatu Legnickiego 
pl. Słowiański 1
Tel.: 76 72 43 439
E-mail: brp@powiat-legnicki.eu

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rada Powiatu Legnickiego VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:21.11.2018 10:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Szeffer
Data na dokumencie:20.11.2018
Informację aktualizował:Wojciech Bajon
Data aktualizacji:18.12.2019 10:07