Na podstawie art. art. 1lf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późne zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek inwestora — Gminy Chojnów z siedzibą przy ul. Fabrycznej 1, 59-225 Chojnów działającego przez Pełnomocnika ustanowionego w osobie Rafała Walkowiaka w dniu 26.10.2018 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej (07.L) wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 94 w miejscowości Okmiany, Gmina Chojnów, Kategoria drogi: gminna, klasa techniczna drogi: L, kilometraż: od km 0+000,00 do km 0+203,44, budowa skrzyżowania z drogą krajową nr 94, kategoria drogi: krajowa, klasa techniczna drogi: GP, kilometraż od km 56+540 do km 57+160”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 452/2, 452/32, 452/48, 450/60, 452/49, 450/52, 452/47, obręb 0014 Okmiany, jednostka ewidencyjna 020902_2 Chojnów-gmina.

Działki czasowo zajęte: 450/290, 452/58, 451/9, obręb 0014 Okmiany, jednostka ewidencyjna 020902_2 Chojnów-gmina.

W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo, w terminie 14 dni, po upływie terminu ogłoszenia, zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1 w Wydziale Architektury i Środowiska pok. 325 w godzinach pracy Urzędu oraz zgłaszać wnioski dowodowe, uwagi i zastrzeżenia.

W myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                               Z up. STAROSTY
                                                                                             Krzysztof Sowiński
                                                                                                   Wicestarosta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:09.11.2018 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Sowiński
Data na dokumencie:07.11.2018
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:09.11.2018 10:53