Przetarg nieograniczony na dostawy paliw na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy w okresie II 2019 - I 2023

Zapraszamy do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 
1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Legnickiego, plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76)7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) - o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia:

Zakup paliw na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy w okresie  01.02.2019r. - 31.01.2023r.

Przedmiot zamówienia: Sprzedaż Zamawiającemu wysokiej jakości paliw: etylina 95, olej napędowy w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu Zamawiającego w zakresie użytkowania: 2 pojazdów dostawczych (ON); 2 samochodów osobowych (2 na ON); 5 ciągników (ON); koparko-ładowarki (ON); recyklera (ON); sprzętu: rębak do gałęzi (ON), urządzeń o napędzie spalinowym; ON, etylina 95 – z możliwością tankowania do kanistrów. Podane ilości pojazdów mogą ulec zmianie w okresie realizacji umowy.

5. Termin składania ofert: do dnia 11.01.2019 r. do godz. 11:00.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ opublikowaną w załącznikach poniżej.

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na dostawy paliw na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy w okresie II 2019 - I 2023
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Jolanta Korfanty
Data publikacji:31.12.2018 11:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.12.2018
Informację aktualizował:Jolanta Korfanty
Data aktualizacji:16.01.2019 13:30