Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2019 zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe

 

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

L.p.

 

Oferent

 

Nazwa zadania

Priorytet z programu współpracy

 

Omyłki pisarskie
(str. oferty)

 

Omyłki rachunkowe
(str. oferty)

 

Uwagi

1.

TPD w Legnicy

 

 

 

 

 

VIII Regionalny Wiosenny Przegląd Piosenki Turystycznej

 

b

- str. 1 – błąd w nazwie organu administracji publicznej

- str. 6 – koszty m.in. zakupu materiałów biurowych, dekoracji itd., wpisane w koszty administracyjne powinny być ujęte w kosztach merytorycznych

 

- str. 9 – nie zakreślono odpowiednich oświadczeń z „katalogu oświadczeń”

 

- str. 6 – opłaty pocztowe i telefoniczne nie mogą być uwzględnione w kosztorysie zadania

- str. 6 – dekoracje oraz materiały potrzebne do realizacji zadania – należy określić co to są „inne materiały” oraz uwzględnić ich koszt jednostkowy (błędnie określony jako ryczałt)

 

Zadanie z zakresu kultury fizycznej

 

L.p.

 

Oferent

 

Nazwa zadania

Priorytet z programu współpracy

 

Omyłki pisarskie
(str. oferty)

 

Omyłki rachunkowe
(str. oferty)

 

Uwagi

1.

Klub Sportowy Feniks Legnica

 

 

 

 

„Leśna gonitwa”

a

brak

- str. 7 – poz. 7 kolumna „Koszt całkowity” nie odpowiada kosztowi określonemu w w tejże pozycji w kolumnie „z innych środków finansowych”

 

- str. 9 błędnie wpisana kwota w pkt. 2 i ppkt 2.1. (kwota środków finansowych własnych)

 

- str. 11 katalog oświadczeń – nie wykreślono „pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach [...]

2.

Stowarzyszenie „Kolejarz” w Siedliskach

 

 

 

 

IV edycja Ogólnopolskich Biegów „Kolej na Bieg”

a

- str. 1 – błędnie określona edycja biegów (IV edycja odbyła się w roku 2018)

- str. 3 – błędnie określony rok, w którym ma się odbyć impreza oraz błędnie określona edycja biegu (j.w.)

- str. 5 - błędnie określona edycja biegów

- str. 6 pkt 6 - błędnie określony rok, w którym ma się odbyć impreza

- str. 8 - błędnie określony rok, w którym ma się odbyć impreza

- str. 9 - błędnie określony rok w harmonogramie

- str. 11 - błędnie określony rok w kalkulacji przewidywanych kosztów

 

brak

brak

3.

 

 

 

TPD w Legnicy

Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka

b

- str. 1 – błąd w nazwie organu administracji publicznej

- str. 7 – koszty m.in. materiałów biurowych, dekoracji itd., wpisane w koszty administracyjne powinny być ujęte w kosztach merytorycznych

 

 

 

brak

- str. 7 – opłaty pocztowe i telefoniczne nie mogą być uwzględnione w kosztorysie zadania

- str. 7 – materiały biurowe oraz materiały potrzebne do realizacji zadania – należy określić co to są „inne materiały” oraz uwzględnić ich koszt jednostkowy (błędnie określony jako ryczałt)

 

- str. 10 - oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione (brak pieczęci i podpisów)

 

 

Zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa

 

L.p.

 

Oferent

 

Nazwa zadania

Priorytet z programu współpracy

 

Omyłki pisarskie
(str. oferty)

 

Omyłki rachunkowe
(str. oferty)

 

Uwagi

1.

TPD w Legnicy

Kolonie letnie TPD Legnica dla dzieci i młodzieży z powiatu legnickiego

 

 

 

 

-

- str. 1 – niewłaściwie określono rodzaj zadania publicznego – organizacja kolonii i półkolonii jest zaliczana do zadań z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ

- str. 10 – nie zakreślono odpowiednich oświadczeń z „katalogu oświadczeń”

 

- str. 10 – błędnie wyliczony udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

 

- str. 8 – opłaty pocztowe i telefoniczne nie mogą być uwzględnione w kosztorysie zadania

 

- str. 8 –materiały biurowe, zdjęcia, przewodniki, leki itd. – należy uwzględnić ich koszt jednostkowy (błędnie określony jako ryczałt)

 

- str. 8 – ww. koszty wpisane w koszty administracyjne powinny być ujęte w kosztach merytorycznych

 

2.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W stronę słońca”

„Wędrówki bez wymówki” – Konradówka i Piotrowice

 

a

- str. 1 – nie wybrano rodzaju oferty

- str. 6 – poz. 5 – zakup sprzętu nie może przekroczyć 10% kwoty dotacji

brak

brak

 

Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2019 zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe

Wykaz ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia

W złożonych w roku 2019 ofertach z zakresu promocji i ochrony zdrowia nie stwierdzono omyłek pisarskich lub rachunkowych.

Wykaz ofert z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej

 

L.p.

 

Oferent

 

Nazwa zadania

Priorytet z programu współpracy

 

Omyłki pisarskie
(str. oferty)

 

Omyłki rachunkowe
(str. oferty)

 

Uwagi

1.

Olimpiady Specjalne Polska Dolnośląskie

Oddział Regionalny w Jeleniej Górze

 

 

Prowadzenie zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych „Anna” Legnickie Pole, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

 

c

brak

- str. 8 – poz. 4 tabeli – błędnie obliczony udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

brak

2.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. J.P. II w Legnicy

 

Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych – poradnictwo rodzinne – Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. Jana Pawła II w Legnicy

 

a,d

brak

 

Str. 6 poz. 6 tabeli – koszt całkowity: błędnie wyliczona suma (liczba jednostek razy koszt jednostkowy w zł). W związku z powyższym konieczne jest przeliczenie sumy oraz procentowych wartości w tabeli na str. 8-9

brak

Termin składania ofert z poprawkami mija 25 stycznia 2019r. o godz. 15.30. Decyduje data złożenia w Starostwie Powiatowym w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro obsługi interesantów, parter budynku. Tel. kontaktowy w sprawie poprawek: 76/72-43-418, osoba do kontaktu - Katarzyna Cedro

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2019 zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:21.01.2019 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Elżbieta Iwanicka
Data na dokumencie:21.01.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:21.01.2019 15:17