Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

      Realizując obowiązek wynikający z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Powiat Legnicki publikuje Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewidywane są do wszczęcia w 2019 roku - w załączniku zamieszczonym poniżej.
Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia;
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
4) orientacyjnej wartości zamówienia;
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu miesięcznym.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Jolanta Korfanty
Data publikacji:04.02.2019 11:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.01.2019
Informację aktualizował:Jolanta Korfanty
Data aktualizacji:04.02.2019 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż