Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie:kursu prawa jazdy kat. BE, kursu prawa jazdy kat. D po C

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie:
  • kursu prawa jazdy kat. BE wraz z opłatą: za badania lekarskie i egzaminy państwowe, dla 1 osoby/uczestnika projektu, - kursu prawa jazdy kat. CE wraz z opłatą: za badania lekarskie, badania psychologiczne i za egzaminy państwowe, dla 1 osoby/uczestnika projektu,
  • kursu prawa jazdy kat. D po C wraz z opłatą: za badania lekarskie, badania psychologiczne i egzaminy państwowe, dla 1 osoby/uczestnika projektu, -kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną — przewóz osób wraz z opłatą: za badania lekarskie, badania psychologiczne i za egzaminy państwowe, dla 1 osoby/uczestnika projektu,

(zakup poniżej 30 000 euro) w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiat Legnicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza Panią/Pana/Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie:

  •  kursu prawa jazdy kat. BE wraz z opłatą: za badania lekarskie i egzaminy państwowe, dla 1 osoby/uczestnika projektu, - kursu prawa jazdy kat. CE wraz z opłatą: za badania lekarskie, badania psychologiczne i za egzaminy państwowe, dla 1 osoby/uczestnika projektu, - kursu prawa jazdy kat. D po C wraz z opłatą: za badania lekarskie, badania psychologiczne i egzaminy państwowe, dla 1 osoby/uczestnika projektu, -kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną — przewóz osób wraz z opłatą: za badania lekarskie, badania psychologiczne i za egzaminy państwowe, dla 1 osoby/uczestnika projektu,

w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy realizuje projekt konkursowy pn. „Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim", Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym wzorze Zapytania ofertowego.

Termin złożenia oferty upływa 08.03.2019 r. o godz. 1400.

Miejsce złożenia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (Sekretariat)

Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie:kursu prawa jazdy kat. BE, kursu prawa jazdy kat. D po C
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:27.02.2019 08:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Piątek-Olszuk
Data na dokumencie:27.02.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:13.03.2019 14:21