PCPR.EFS.2101.9.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pirografii dla 10 niepełnosprawnych

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pirografii dla 10 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiat Legnicki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza Panią/Pana/Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pirografii dla 10 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu, w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym wzorze Zapytania ofertowego.

Termin złożenia oferty upływa 21.03.2019 r. o godz. 1400.

Miejsce złożenia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (Sekretariat) Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PCPR.EFS.2101.9.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pirografii dla 10 niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:15.03.2019 08:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piątek-Olszuk Anna
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:15.03.2019 08:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż