PCPR.EFS.2101.10.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz opłatą za egzaminy państwowe dla 1 osoby niepełnosprawnej/uczestnika projektu (zakup poniżej 30 000 euro) w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PCPR.EFS.2101.10.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:21.03.2019 14:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:21.03.2019 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż