PCPR.EFS.2101.11.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie jednodniowego wyjazdu do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego:

 

 
 


 zorganizowanie jednodniowego wyjazdu do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu dla 24 osób, w tym dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu i 4 opiekunów grupy,  zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu,  zapewnienie wyżywienia/dwudaniowego obiadu z napojem dla 20 osób/ niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu i 4 opiekunów grupy,  wykup ubezpieczenia (NNW) na rzecz 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu na czas wyjazdu (zakup poniżej 30 000 euro), w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PCPR.EFS.2101.11.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie jednodniowego wyjazdu do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:03.04.2019 09:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:03.04.2019 09:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż