PCPR.EFS.2101.14.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu cukiernika dla 3 osób

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu cukiernika dla 3 osób/małoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu Powiatu Legnickiego w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie

9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PCPR.EFS.2101.14.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu cukiernika dla 3 osób
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:24.05.2019 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:24.05.2019 11:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż