Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2175D z drogą gminną w m. Kościelec

Zarząd Powiatu Legnickiego

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Legnickiego, plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76)7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) - o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia:

Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2175D z drogą gminną w m. Kościelec.

Opis: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2175D z drogą gminną 108452D w miejscowości Kościelec w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na tym skrzyżowaniu obejmująca zmianę lokalizacji zatok autobusowych (wyeliminowanie przejścia dla pieszych przez drogę powiatową), przebudowę nawierzchni drogi gminnej i łącznika pomiędzy drogą gminną a powiatową oraz budowę chodnika i przebudowę odwodnienia drogi. Szczegółowy zakres rzeczowy robót dla przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej stanowiącej rozdział XXII niniejszej specyfikacji.
Informacja dodatkowa: Zakres zamówienia obejmuje dwa etapy, które jednak należy traktować łącznie jako jedno całe zamówienie. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach ani różnicowania terminów zakończenia poszczególnych etapów.

4. Termin składania ofert: do dnia 14.06.2019 r. do godz. 11:00.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o zamówienia i SIWZ opublikowaną w załącznikach poniżej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2175D z drogą gminną w m. Kościelec
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Jolanta Korfanty
Data publikacji:30.05.2019 14:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.05.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:19.06.2019 15:27