PCPR.EFS.2101.14.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu cukiernika dla 3 osób/małoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu Powiatu Legnickiego

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego:

zorganizowanie i przeprowadzenie kursu cukiernika dla 3 osób/małoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu Powiatu Legnickiego (zakup poniżej 30 000 euro) w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PCPR.EFS.2101.14.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu cukiernika dla 3 osób/małoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu Powiatu Legnickiego
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:05.06.2019 10:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:06.06.2019 14:04