Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: PĄTNÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zarząd Powiatu Legnickiego

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Legnickiego, plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76)7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) - o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia:

Nazwa: PĄTNÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Opis: Przebudowa drogi powiatowej nr 2217D (Pawlikowice-Dzwonów) - odcinek ok 600 m. Szczegółowy zakres rzeczowy robót dla przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej stanowiącej rozdział XXII niniejszej specyfikacji.
 

4. Termin składania ofert: do dnia 04.07.2019 r. do godz. 11:00.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o zamówienia i SIWZ opublikowaną w załącznikach poniżej.

Informacja z dnia 28.06.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z treścią odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 24 czerwca br. Załącznikeim do ogłoszenia jest plan zagospodarowania opublikowany poniżej pod poz. 07.

Informacja z dnia 04.07.2019 r.: Poniżej pod pozycją 08 opublikowano Informację z otwarcia ofert. Zapraszamy do zapoznania się.

Informacja z dnia 16.07.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem postępowania opublikowanym poniżej pod poz. 09.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: PĄTNÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Jolanta Korfanty
Data publikacji:12.06.2019 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Korfanty Jolanta
Data na dokumencie:12.06.2019
Informację aktualizował:Jolanta Korfanty
Data aktualizacji:16.07.2019 13:20