.

 

STAROSTA LEGNICKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

ogłasza zamiar ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości  położonej w obrębie Księginice gm. Legnickie Pole, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 5 o powierzchni 3,30 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr LE1L/00011680/6, w której w dziale II jako współwłaściciele figurują:

- Józef Ciupka (s. Jana i Stefanii);

- Kazimierz Ciupka  (s. Jana i Stefanii);

- Michał Ciupka (s. Jana i Stefanii);

- Zofia Herman (c. Jana i Stefanii);

- Maria Kowalska (c. Jana i Stefanii);

- Anna Surmiak (c. Jana i Stefanii);

- Adela Zając (c. Jana i Stefanii), którzy na dzień dzisiejszy nie żyją.

 

Ograniczenie sposobu korzystania z w/w nieruchomości polegało będzie na udzieleniu zezwolenia Polskiej Spółce  Gazownictwa sp. z o.o., na  realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja gazociągu relacji Biernatki- Legnica za Hutą”., która obejmuje budowę gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN300/DN250 wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Przebieg projektowanego gazociągu jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  uchwała XXII/114/2005 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 kwietnia  2005r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2005r. Nr 104, poz. 2253).

            Jednocześnie informuję, że osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości winny zgłosić się w terminie 2 miesięcy, od daty ogłoszenia, do  siedziby Starostwa Powiatowego w Legnicy – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Słowiański 1 (VIp. pokój 623 lub 616)

 

 

 

                                                    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Starosta Legnicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Dorota Juszczak
Data publikacji:01.07.2019 15:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Boberek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Juszczak
Data aktualizacji:01.07.2019 15:24