Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Legnickiego, plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) - o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020

Zakres zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w standardzie IV i V w sezonie 2018/2019 na terenie gmin: Kunice, Krotoszyce, Chojnów wraz ze sprzątaniem pozimowym odcinków dróg w obrębie miejscowości: Kunice, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie, Grzybiany, Ziemnice, Szczytniki nad Kaczawą, Bieniowice, Krotoszyce, Złotniki, Wilczyce, Kozice, Rokitki, Budziwojów, Okmiany. Długość dróg do zimowego utrzymania 163,464 km.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziałach III-IV, XXI-XXIII SIWZ.

4. Termin składania ofert: 10.10.2019 r. godz. 11:00; miejsce siedziba zamawiającego, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, punkt obsługi interesantów, parter budynku.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowaną w załącznikach poniżej.

Informacja z dnia 11.10.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z informacja z otwarcia ofert, zamieszczoną poniżej pod poz. 06.

Informacja z dnia 15.10.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem przetargu opublikowanym w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej pod poz. 07.

Informacja z dnia 18.10.2019 r.: Unieważniono czynność wyboru oferty. Informacja w tej sprawie została zamieszczona poniżej pod poz. 08.

Informacja z dnia 29.10.2019 r.: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w tej sprawie, zamieszczonym poniżej pod poz. 09.

Informacja z dnia 04.11.2019 r.: Unieważniono czynność unieważnienia postępowania. Informacja w tej sprawie została zamieszczona poniżej pod poz. 10.

Informacja z dnia 07.11.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania opublikowanym poniżej pod poz. 11.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Jolanta Korfanty
Data publikacji:01.10.2019 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.10.2019
Informację aktualizował:Jolanta Korfanty
Data aktualizacji:07.11.2019 14:48