Zarząd Powiatu Legnickiego

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Legnickiego, plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76)7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) - o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia:

Nazwa: Remont obiektów bazy przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy.

Opis: Zamówienie obejmuje następujące elementy:
- roboty dekarskie,
- grubość styropapy 10 cm,
- rozbiórka części ściany w pomieszczeniu jadalni,
- tynkowanie, malowanie pomieszczeń zaplecza biurowego,
- roboty posadzkowe,
- częściowy remont instalacji elektrycznej i c.o.,
- wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych: bramy garażowe uchylne bez napędu elektrycznego, bez docieplenia, wykonane z wysokiej klasy stali, odporne na działanie czynników zewnętrznych, szczególnie wilgoci mogącej powodować korozję; odporne na działanie promieni słonecznych; każda brama wyposażona w zamek wielofunkcyjny z wkładką patentową; kolor brązowy, bez drzwi przejściowych, bez rygla zabezpieczającego przed podważaniem,
- wymiana obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi,
- porządkowanie terenu i utylizacja odpadów.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót dla przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej stanowiącej rozdział XXII niniejszej specyfikacji.

4. Termin składania ofert: do dnia 04.11.2019 r. do godz. 11:00.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o zamówienia i SIWZ opublikowaną w załącznikach poniżej.

Informacja z dnia 04.11.2019 r.: W postepowaniu złożono trzy oferty. Zapraszamy do zapoznania się z informacją z ich otwarcia, zmieszczoną poniżej pod poz. 05.

Informacja z dnia 07.11.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania opublikowanym poniżej pod poz. 06.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Jolanta Korfanty
Data publikacji:16.10.2019 12:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.10.2019
Informację aktualizował:Jolanta Korfanty
Data aktualizacji:07.11.2019 13:10