Rejestry/ewidencje

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Legnicy

Lp.

Nazwa zbioru

 Zbiór

Wydział Architektury i Środowiska

1.

Rejestr zgłoszeń obiektów zgodnie z art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a Prawa Budowlanego

pobierz

2.

Rejestr pozwoleń na budowę

pobierz

3.

Rejestr zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki lub wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę

pobierz

4.

Rejestr zaświadczeń o samodzielności lokalu

pobierz

8.

Wykaz wydanych pozwoleń wodno-prawnych,
Wykaz wydanych pozwoleń i zgłoszeń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
Wykaz zezwoleń na transport odpadów na terenie kraju,
Wykaz wydanych pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
Wykaz pozwoleń na przetwarzanie odpadów,
Wykaz pozwoleń na zbieranie odpadów,
Wykaz decyzji warunkowych na wycinkę drzew i krzewów,
Wykaz wydanych decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,
Wykaz koncesji na wydobycie kopalin na obszarze do 2 ha,
Wykaz zgłoszeń na wykorzystanie ciepła ziemi.

Informacje dot. w/w zagadnień publikowane są na ogólnokrajowym portalu ochrony środowiska EKOportal.

EKOportal

Wydział Komunikacji i Dróg – ewidencja kierowców (prawa jazdy)

1.

Centralna ewidencja kierowców

pobierz

Wydział Komunikacji i Dróg – ewidencja pojazdów

2.

Centralna ewidencja pojazdów

pobierz

Wydział Komunikacji i Dróg – licencje, zezwolenia, zaświadczenia

3..

Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

pobierz

4.

Rejestr zezwoleń na przewozy regularne osób

pobierz

5.

Rejestr zezwoleń na przewozy specjalne osób

pobierz

6.

Rejestr zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne

pobierz

7.

Rejestr zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

pobierz

8.

Ewidencja stacji kontroli pojazdów

pobierz

9.

Ewidencja podmiotów prowadzących szkolenia kierowców

pobierz

10.

Ewidencja diagnostów

pobierz

11.

Ewidencja instruktorów nauki jazdy

pobierz

12.

Ewidencja wykładowców

pobierz

13.

Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg ośrodków.

pobierz

Wydział Komunikacji i Dróg – zarządzanie drogami

15.

Rejestr zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

pobierz

16.

Rejestr zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

pobierz

17.

Rejestr zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

pobierz

18.

Ewidencja projektów organizacji ruchu

pobierz

19.

Ewidencja dróg i obiektów mostowych

pobierz

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1.

Mapa zasadnicza i osnowy geodezyjne

pobierz

2.

Ewidencja gruntów, budynków i lokali

pobierz

3.

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci

pobierz

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

4.

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa

pobierz

5.

Gospodarka nieruchomościami Powiatu Legnickiego

pobierz

6.

Ewidencja użytkowników wieczystych

pobierz

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

1.

Ewidencja stowarzyszeń

pobierz

2.

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

pobierz

3.

Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

pobierz

4.

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

pobierz

5.

Ewidencja osób nieletnich kierowanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii

pobierz

6.

Ewidencja osób i świadczeń rzeczowych dotyczących akcji kurierskiej

pobierz

Biuro Rady Powiatu

1.

Rejestr uchwał Rady Powiatu Legnickiego

pobierz

2.

Rejestr interpelacji, zapytań i wniosków radnych

pobierz

3.

Rejestr kontroli zewnętrznych

pobierz

4.

Rejestr skarg i wniosków do rozpatrzenia przez Radę Powiatu

pobierz

5.

Rejestr oświadczeń majątkowych składanych przez radnych

pobierz

Referat Administracyjny

1.

Archiwum zakładowe

pobierz

2.

Rejestr upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu Legnickiego

pobierz

3.

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Starostę Legnickiego

pobierz

4.

Rejestr skarg i wniosków

pobierz

5.

Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Legnickiego

pobierz

6.

Rejestr aktów wewnętrznych

pobierz

7.

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

pobierz

8.

Rejestr oświadczeń majątkowych

pobierz

Referat Gospodarczy

1.

Rejestr umów najmu

pobierz

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

2.

Rejestr indywidualnych spraw konsumenckich

pobierz

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

1.

Ewidencja orzeczeń o niepełnosprawności

pobierz
2.

Ewidencja kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

pobierz

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry/ewidencje
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:09.06.2011 07:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Stanisław Warchoł
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:29.01.2019 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
29.01.2019 13:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.01.2019 09:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.11.2018 15:08 Dodano załącznik "2.2 - Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na
dzień 22.11.2018r.pdf"

(Agnieszka Dańczak)
13.11.2018 10:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
13.11.2018 10:36 Dodano załącznik "2.1 - Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na
dzień 01.10.2018r..doc"

(Agnieszka Dańczak)
31.07.2018 08:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.07.2018 10:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
16.01.2018 13:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
16.01.2018 13:52 Dodano załącznik "3.3 - Wykaz Ośrodków Szkolenia
Kierowców na 2017.pdf"

(Agnieszka Dańczak)
16.01.2018 13:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.11.2017 14:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.11.2017 13:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.11.2017 13:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.11.2017 13:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.11.2017 13:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.11.2017 13:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
04.10.2017 09:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
04.10.2017 09:22 Dodano załącznik "6." (Agnieszka Dańczak)
24.05.2017 08:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.05.2017 12:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.05.2017 12:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.05.2017 12:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.05.2017 12:37 Edycja dokumentu (Dariusz Rudnicki)
17.05.2017 12:30 Edycja dokumentu (Dariusz Rudnicki)
06.09.2016 14:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności
instruktorów nauki jazdy z terenu powiatu legnickiego za I
półr. 2016r." na "5.5"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności
instruktorów nauki jazdy z terenu powiatu legnickiego za II
półr. 2015r." na "5.4"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności
instruktorów nauki jazdy z terenu powiatu legnickiego za I
półr. 2015r." na "5.3"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:02 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności
instruktorów nauki jazdy z terenu powiatu legnickiego za I
półr. 2014r." na "5.2"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:02 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności
instruktorów nauki jazdy z terenu powiatu legnickiego za II
półr. 2013r." na "5.1"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:02 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności OSzK z
terenu powiatu legnickiego za I półr. 2016r." na "4.6"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:02 Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "4.5"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności OSzK z
terenu powiatu legnickiego za I półr. 2015r." na "4.4"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:01 Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "4.3"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności OSzK z
terenu powiatu legnickiego za II półr. 2013r." na "4.2"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:01 Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "4.1"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:00 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na
dzień 1.06.2016r." na "3.2"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 13:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na
dzień 2.01.2015r." na "3.1"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 13:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień
20.05.2015r." na "2"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 13:58 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wniosek o udostępnienie danych
niezgromadzonych w rejestrze publicznym" na "1."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności OSzK z
terenu powiatu legnickiego za II półr. 2015r." na "-"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wyniki zdawalności OSzK z terenu powiatu
legnickiego za I półr. 2014r." na "-"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:31 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności OSzK z
terenu powiatu legnickiego za I półr. 2013r." na "-"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności OSzK z terenu
powiatu legnickiego za I półr. 2013r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności OSzK z terenu
powiatu legnickiego za II półr. 2013r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności OSzK z terenu
powiatu legnickiego za I półr. 2014r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności OSzK z terenu
powiatu legnickiego za I półr. 2015r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności OSzK z terenu
powiatu legnickiego za II półr. 2015r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności OSzK z terenu
powiatu legnickiego za I półr. 2016r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności instruktorów nauki
jazdy z terenu powiatu legnickiego za II półr. 2013r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności instruktorów nauki
jazdy z terenu powiatu legnickiego za I półr. 2014r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności instruktorów nauki
jazdy z terenu powiatu legnickiego za I półr. 2015r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności instruktorów nauki
jazdy z terenu powiatu legnickiego za II półr. 2015r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności instruktorów nauki
jazdy z terenu powiatu legnickiego za I półr. 2016r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na
dzień 20.05.2015r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na
dzień 2.01.2015r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na
dzień 1.06.2016r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie danych
niezgromadzonych w rejestrze publicznym"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 13.
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 12
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 11.
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 10.
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 9.
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 7.
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 8.
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 6.
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 5
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:24 Usunięto załącznik 5.0
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:24 Usunięto załącznik 4.0
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:24 Usunięto załącznik 2.3
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:24 Usunięto załącznik 2.2
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:24 Usunięto załącznik 1.3
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:23 Usunięto załącznik 1.0
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:40 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "4" na "2.2"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:39 Zmieniono tytuł załącznika z "3." na "5.0"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:37 Zmieniono tytuł załącznika z "2" na "4.0"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:36 Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "2.3"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "-" na "1.0 "

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:34 Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "1.3"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności OSzK z
terenu powiatu legnickiego – I półrocze 2016r.pdf" na
"-"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności
instruktorów nauki jazdy z terenu powiatu legnickiego - I
półrocze 2016.pdf" na "-"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:31 Zmieniono tytuł załącznika z "1" na "-"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności OSzK z terenu
powiatu legnickiego – I półrocze 2016r.pdf"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności instruktorów nauki
jazdy z terenu powiatu legnickiego - I półrocze 2016.pdf"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:29 Usunięto załącznik 3
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:51 Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "3"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "-" na "2"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:48 Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "1."
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:46 Edycja dokumentu (Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:43 Edycja dokumentu (Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:39 Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "-"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:38 Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "-"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:37 Dodano załącznik "-"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
29.06.2016 14:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.06.2016 14:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.06.2016 14:29 Dodano załącznik "13." (Agnieszka Dańczak)
20.04.2016 08:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
20.04.2016 08:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.03.2016 09:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.03.2016 09:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.03.2016 09:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
16.03.2016 11:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
16.03.2016 11:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 13:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 13:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 13:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 13:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 13:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 13:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 12:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 10:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.02.2016 08:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.02.2016 08:53 Dodano załącznik "12" (Agnieszka Dańczak)
24.02.2016 08:53 Dodano załącznik "11." (Agnieszka Dańczak)
24.02.2016 08:51 Usunięto załącznik 11. (Agnieszka Dańczak)
24.02.2016 08:51 Usunięto załącznik 12. (Agnieszka Dańczak)
24.02.2016 08:51 Dodano załącznik "12." (Agnieszka Dańczak)
24.02.2016 08:51 Dodano załącznik "11." (Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:54 Zmieniono tytuł załącznika z "8." na "10."
(Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:54 Zmieniono tytuł załącznika z "7." na "9."
(Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:53 Zmieniono tytuł załącznika z "6." na "8."
(Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:53 Zmieniono tytuł załącznika z "4." na "7."
(Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:53 Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "6."
(Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:52 Dodano załącznik "5" (Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:52 Dodano załącznik "4" (Agnieszka Dańczak)
22.06.2015 14:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.06.2015 12:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.06.2015 12:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.05.2015 10:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.05.2015 10:16 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
22.05.2015 10:16 Usunięto załącznik 2. (Agnieszka Dańczak)
21.05.2015 07:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.05.2015 07:59 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
21.05.2015 07:59 Usunięto załącznik 2. (Agnieszka Dańczak)
07.01.2015 11:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.01.2015 11:10 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
07.01.2015 11:10 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
07.01.2015 11:09 Usunięto załącznik 2. (Agnieszka Dańczak)
07.01.2015 11:09 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
03.10.2014 12:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.10.2014 12:24 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
03.10.2014 12:24 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:07 Zmieniono tytuł załącznika z "4." na "8."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:07 Zmieniono tytuł załącznika z "8." na "7."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:06 Zmieniono tytuł załącznika z "7." na "6."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:06 Zmieniono tytuł załącznika z "6." na "5."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:06 Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "4."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:05 Zmieniono tytuł załącznika z "7." na "8."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:05 Zmieniono tytuł załącznika z "6." na "7."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:05 Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "6."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:05 Zmieniono tytuł załącznika z "4." na "5."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "5." na "7."

(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:04 Dodano załącznik "5." (Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:04 Dodano załącznik "4." (Agnieszka Dańczak)
20.08.2014 08:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
20.08.2014 08:31 Dodano załącznik "6." (Agnieszka Dańczak)
20.08.2014 08:31 Dodano załącznik "5." (Agnieszka Dańczak)
11.04.2014 12:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.04.2014 12:46 Dodano załącznik "4." (Agnieszka Dańczak)
11.04.2014 12:46 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
11.04.2014 12:45 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
31.03.2014 10:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
31.03.2014 10:11 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
31.03.2014 10:10 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
08.01.2014 14:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
08.01.2014 14:03 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
08.01.2014 14:03 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
08.01.2014 14:02 Usunięto załącznik 2. (Agnieszka Dańczak)
08.01.2014 14:02 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
21.10.2013 15:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.10.2013 15:00 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
21.10.2013 15:00 Usunięto załącznik 2. (Agnieszka Dańczak)
25.01.2013 10:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.01.2013 10:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.01.2013 10:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.01.2013 10:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 11:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 11:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 11:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 11:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 11:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 08:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 08:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 08:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 09:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 09:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 09:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 08:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 08:12 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 08:12 Usunięto załącznik 2. (Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 08:11 Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "3."
(Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 08:11 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 15:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 15:25 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 15:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 15:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 15:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 15:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 14:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 14:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 14:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 14:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.02.2012 12:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.02.2012 12:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.02.2012 12:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.02.2012 12:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.02.2012 12:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.11.2011 14:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.11.2011 13:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.08.2011 08:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.08.2011 08:55 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
09.06.2011 07:58 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Dańczak)