x 
Drukuj
Agnieszka Dańczak 06.09.2017 12:18

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 17 osób (wychowanków pieczy zastępczej w tym małoletnich) wraz z dojazdem do każdego kursanta na terenie Powiatu Legnickiego,

­

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 17 osób (wychowanków pieczy zastępczej w tym małoletnich) wraz z dojazdem do każdego kursanta na terenie Powiatu Legnickiego, dla uczestników Projektu w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza Panią/Pana/Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie: indywidualnego kursu języka angielskiego dla 17 osób (wychowanków pieczy zastępczej w tym małoletnich) wraz z dojazdem do każdego kursanta na terenie Powiatu Legnickiego, przewidziana łączna liczba godzin kursu: 12 godzin zegarowych dla jednej osoby, w łącznym wymiarze realizacji całego zadania - 204 godziny

w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -konkursy horyzontalne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym wzorze Zapytania ofertowego.

Termin złożenia oferty upływa 13.09.2017 r. o godz. 14 00.

 Miejsce złożenia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (Sekretariat)
                                  PI. Słowiański 1
                                  59-220 Legnica

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 17 osób (wychowanków pieczy zastępczej w tym małoletnich) wraz z dojazdem do każdego kursanta na terenie Powiatu Legnickiego,
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.09.2017 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.09.2017 13:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.09.2017 09:13 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
15.09.2017 09:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 13:32 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 13:32 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 13:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 13:30 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 13:30 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 13:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2017 12:18 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Dańczak)