x 
Drukuj
Agnieszka Dańczak 07.09.2017 12:13

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki na poziomie gimnazjum dla 1 osoby wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego - Gmina Kunice

­

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki na poziomie gimnazjum dla 1 osoby wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego - Gmina Kunice w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza Panią/Pana/Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie: - indywidualny kurs matematyki na poziomie gimnazjum dla 1 osoby (wychowanek pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego - Gmina Kunice, przewidziana liczba godzin kursu: 10 godzin zegarowych, w łącznym wymiarze realizacji zadania -10 godzin

 

w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -konkursy horyzontalne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym wzorze Zapytania ofertowego. Termin złożenia oferty upływa 14.09.2017 r. o godz. 1400.

Miejsce złożenia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (Sekretariat)
                                 PI. Słowiański 1
                                 59-220 Legnica

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki na poziomie gimnazjum dla 1 osoby wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego - Gmina Kunice
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.09.2017 12:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.09.2017 13:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.09.2017 09:47 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
15.09.2017 09:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.09.2017 13:15 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
07.09.2017 13:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.09.2017 12:13 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Dańczak)