x 
Drukuj
Agnieszka Dańczak 02.02.2018 10:10

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych, w tym: wysokość stawki brutto za wykonanie 1 godziny zegarowej indywidualnego, specjalistycznego poradnictwa i wsparcia psychologicznego

­

Dotyczy:     Postępowania   o   udzielenie   zamówienia   publicznego,   którego   przedmiotem   jest świadczenie usług psychologicznych, w tym:

  • wysokość stawki brutto za wykonanie 1 godziny zegarowej indywidualnego, specjalistycznego poradnictwa i wsparcia psychologicznego,
  • wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć grupowych, dla 20 uczestników projektu (w podziale na dwie 10 osobowe grupy) - zakup poniżej 30 000 euro,

w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza Panią/Pana/Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych, w tym:

  • wysokość    stawki    brutto    za    wykonanie    1    godziny    zegarowej    indywidualnego, specjalistycznego poradnictwa i wsparcia psychologicznego,
  • wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć grupowych, dla 20 uczestników projektu (w podziale na dwie 10-osobowe grupy)

w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -konkursy horyzontalne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym wzorze Zapytania ofertowego.

Termin złożenia oferty upływa 08.02.2018 r. o godz. 1400.

Miejsce złożenia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (Sekretariat)
                                     PI. Słowiański 1
                                    59-220 Legnica

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych, w tym: wysokość stawki brutto za wykonanie 1 godziny zegarowej indywidualnego, specjalistycznego poradnictwa i wsparcia psychologicznego
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Informację wytworzył:Anna Piątek-Olszuk
Data na dokumencie:02.02.2018
Data publikacji:02.02.2018 10:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.02.2018 10:09 Dodano załącznik "2. - Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf" (Agnieszka Dańczak)
15.02.2018 10:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.02.2018 10:10 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Dańczak)