x 
Drukuj
Agnieszka Dańczak 09.02.2018 08:28

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego tworzenia biżuterii dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu

­

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego tworzenia biżuterii dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim” współfinansowanego przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne,

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza Panią/Pana/Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego tworzenia biżuterii dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu, z podziałem na dwie 10-osobowe grupy w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym wzorze Zapytania ofertowego.

Termin złożenia oferty upływa 15.02.2018 r. o godz. 1400

Miejsce złożenia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (Sekretariat)
                                     Pl. Słowiański 1
                                     59-220 Legnica

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego tworzenia biżuterii dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Informację wytworzył:Anna Piątek-Olszuk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2018 08:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.02.2018 10:48 Dodano załącznik "2. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf" (Agnieszka Dańczak)
21.02.2018 10:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.02.2018 08:28 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Dańczak)