Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2014 13:25 XL/217/2014 Uchwała Nr XL/217/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
19.11.2014 13:20 XL/216/2014 Uchwała Nr XL/216/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2014 rok
19.11.2014 13:15 XL/215/2014 Uchwała Nr XL/215/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
19.11.2014 13:10 XL/214/2014 Uchwała Nr XL/214/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
02.10.2014 14:45 XXXIX/213/2014 Uchwała Nr XXXIX/213/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
02.10.2014 14:35 XXXIX/212/2014 Uchwała Nr XXXIX/212/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2014 r.
02.10.2014 14:30 XXXIX/211/2014 Uchwała Nr XXXIX/211/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
02.10.2014 14:25 XXXIX/210/2014 Uchwała Nr XXXIX/210/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyznania dotacji parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Różańcowej w Okmianach
02.10.2014 14:20 XXXIX/209/2014 Uchwała Nr XXXIX/209/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
02.10.2014 14:15 XXXIX/208/2014 Uchwała Nr XXXIX/208/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
02.10.2014 14:10 XXXIX/207/2014 Uchwała Nr XXXIX/207/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie
16.07.2014 12:30 XXXVIII/206/2014 Uchwała Nr XXXVIII/206/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu legnickiego
16.07.2014 12:25 XXXVIII/205/2014 Uchwała Nr XXXVIII/205/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie podziału powiatu legnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
16.07.2014 12:21 XXXVIII/204/2014 Uchwała Nr XXXVIII/204/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
16.07.2014 12:18 XXXVIII/203/2014 Uchwała Nr XXXVIII/203/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2014 r.
16.07.2014 12:14 XXXVIII/202/2014 Uchwała Nr XXXVIII/202/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnowie oraz jego włączenia do Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie
16.07.2014 12:12 XXXVIII/201/2014 Uchwała Nr XXXVIII/201/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2014-2017
27.05.2014 13:22 XXXVII/200/2014 Uchwała Nr XXXVII/200/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu legnickiego
27.05.2014 13:20 XXXVII/199/2014 Uchwała Nr XXXVII/199/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
27.05.2014 13:10 XXXVII/198/2014 Uchwała Nr XXXVII/198/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2014 rok
27.05.2014 10:22 XXXVII/197/2014 Uchwała Nr XXXVII/197/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
27.05.2014 10:20 XXXVII/196/2014 Uchwała Nr XXXVII/196/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Koskowicach
27.05.2014 10:17 XXXVII/195/2014 Uchwała Nr XXXVII/195/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach
27.05.2014 10:15 XXXVII/194/2014 Uchwała Nr XXXVII/194/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego 2 – letniego uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Chojnowie
27.05.2014 10:12 XXXVII/193/2014 Uchwała Nr XXXVII/193/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej
27.05.2014 10:10 XXXVII/192/2014 Uchwała Nr XXXVII/192/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2013
27.05.2014 10:04 XXXVII/191/2014 Uchwała Nr XXXVII/191/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu legnickiego za 2013 rok
28.04.2014 08:22 XXXVI/190/2014 Uchwała Nr XXXVI/190/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Legnickiego
03.04.2014 11:20 XXXV/189/2014 Uchwała Nr XXXV/189/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013
03.04.2014 11:19 XXXV/188/2014 Uchwała Nr XXXV/188/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
03.04.2014 11:15 XXXV/187/2014 Uchwała Nr XXXV/187/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2014 rok
03.04.2014 11:12 XXXV/186/2014 Uchwała Nr XXXV/186/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie
03.04.2014 11:10 XXXV/185/2014 Uchwała Nr XXXV/185/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyznania w 2014 roku dotacji celowej z budżetu powiatu legnickiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach
03.04.2014 11:04 XXXV/184/2014 Uchwała Nr XXXV/184/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
04.03.2014 11:29 XXXIV/183/2014 Uchwała Nr XXXIV/183/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2014 r.
26.02.2014 08:44 XXXIII/182/2014 Uchwała Nr XXXIII/182/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
26.02.2014 08:42 XXXIII/181/2014 Uchwała Nr XXXIII/181/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego
26.02.2014 08:40 XXXIII/180/2014 Uchwała Nr XXXIII/180/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego – 2 letniego uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Chojnowie
26.02.2014 08:37 XXXIII/179/2014 Uchwała Nr XXXIII/179/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014 przez powiat legnicki
23.12.2013 13:19 XXXII/178/2013 Uchwała Nr XXXII/178/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2014
23.12.2013 12:08 XXXII/177/2013 Uchwała Budżetowa Powiatu Legnickiego na rok 2014 Nr XXXII/177/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 19 grudnia 2013 r.
23.12.2013 12:07 XXXII/176/2013 Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
23.12.2013 12:06 XXXII/175/2013 Uchwała Nr XXXII/175/2013 Legnickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
23.12.2013 12:05 XXXII/174/2013 Uchwała Nr XXXII/174/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2013 r.
23.12.2013 12:03 XXXII/173/2013 Uchwała Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie legnickim na lata 2014-2016
23.12.2013 12:01 XXXII/172/2013 Uchwała Nr XXXII/172/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
28.11.2013 13:52 XXXI/171/2013 Uchwała Nr XXXI/171/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014
28.11.2013 13:50 XXXI/170/2013 Uchwała Nr XXXI/170/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2013 r.
28.11.2013 13:46 XXXI/169/2013 Uchwała Nr XXXI/169/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
28.11.2013 13:44 XXXI/168/2013 Uchwała Nr XXXI/168/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

1 2 3 4 5 następna