Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2013 13:40 OR.120.66.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
14.01.2013 13:52 OR.120.65.2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2012 rok
14.01.2013 13:51 OR.120.64.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
14.01.2013 13:50 OR.120.63.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
14.01.2013 13:49 OR.120.62.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
28.12.2012 09:27 OR.120.61.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.22.2012
28.12.2012 09:24 OR.120.60.2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2012 rok
28.12.2012 09:22 OR.120.59.2012 Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
28.11.2012 10:14 OR.120.58.2012 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
28.11.2012 10:10 OR.120.57.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
28.11.2012 10:09 OR.120.56.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
27.11.2012 14:27 OR.120.55.2012 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
27.11.2012 14:26 OR.120.54.2012 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
27.11.2012 14:25 OR.120.53.2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2012 rok
27.11.2012 14:23 OR.120.52.2012 Zarządzenie zmieniające zazrządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy
27.11.2012 14:21 OR.120.51.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.20.2012
15.11.2012 13:50 OR.120.50.2012 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
15.11.2012 13:49 OR.120.49.2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2012 rok
29.10.2012 10:37 OR120.48.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.19.2012
22.10.2012 07:54 OR.120.47.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.18.2012
18.10.2012 08:20 OR.120.46.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.17.2012
18.10.2012 08:19 OR.120.45.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.16.2012
15.10.2012 14:27 OR.120.44.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
08.10.2012 11:52 OR.120.43.2012 Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Legnickiego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych
08.10.2012 11:48 OR.120.42.2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2012 rok
08.10.2012 11:47 OR.120.41.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.14.2012
08.10.2012 11:42 OR.120.40.2012 Zarządzenie w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Legnicy
03.09.2012 13:47 OR.120.39.2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2012 rok
03.09.2012 13:45 OR.120.38.2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla projektu "DOTWIT - miejsce spotkań biznesu z nauką" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
03.09.2012 13:43 OR.120.37.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
03.09.2012 13:41 OR.120.36.2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla projektu "CSR drogą do innowacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
03.08.2012 10:36 OR.120.35.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.12.2012
03.08.2012 10:34 OR.120.34.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.11.2012
31.07.2012 15:07 OR.120.33.2012 Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji POwiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015
26.07.2012 09:02 OR.120.32.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.10.2012
26.07.2012 08:57 OR.120.31.2012 Zazrządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowymw Legnicy"
14.06.2012 13:45 OR.120.30.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
12.06.2012 13:16 OR.120.29.2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2012 rok
28.05.2012 11:40 OR.120.28.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji szacunkowej
25.05.2012 11:58 OR.120.27.2012 Zarządzenie w sprawie ustalenia procedury związanej z gromadzeniem i rozliczaniem dochodów budżetowych
25.05.2012 11:56 OR.120.26.2012 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Legnicy komisji do spraw likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania w Wydziale Finansowym
25.05.2012 11:55 OR.120.25.2012 Zarządzenie zmieniające zazrządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Legnicy"
25.05.2012 11:54 OR.120.24.2012 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Legnicy"
25.05.2012 11:52 OR.120.23.2012 Zarządzenie zmieniające zazrządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy
25.05.2012 11:47 OR.120.22.2012 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legnicy oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu legnickiego
25.05.2012 11:45 OR.120.21.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.9.2012
25.05.2012 11:43 OR.120.20.2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2012 rok
30.04.2012 14:02 OR.120.19.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.7.2012
30.04.2012 14:01 OR.120.18.2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.6.2012
30.04.2012 13:36 OR.120.17.2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2012 rok

1 2 następna