Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2009 14:21 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2008 r,.
17.07.2009 14:13 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2009 r.
17.07.2009 14:10 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2008 r.
17.07.2009 14:02 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2008 r.
07.05.2009 17:02 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za IV kwartał 2008 r.
10.03.2009 13:53 Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za IV kwartał 2008 roku
28.01.2009 12:15 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2008 r.
28.01.2009 09:42 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2008 r.
28.01.2009 09:41 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za II kwartał 2008 r.
28.01.2009 09:39 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I kwartał 2008 r.
28.01.2009 09:37 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2008 r,.
28.01.2009 09:36 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2008 r,.
28.01.2009 09:34 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2008 r,.
28.01.2009 09:27 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2008 r.
28.01.2009 09:26 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2008 r.
28.01.2009 09:24 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2008 r.
28.01.2009 09:23 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2008 r.
28.01.2009 09:22 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2008 r.
29.10.2008 12:52 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2008 r.
01.08.2008 15:33 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2008 r.
26.05.2008 12:29 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie I kwartał 2008 r.