Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2010 08:55 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2009 r.
26.02.2010 08:54 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2009 r.
26.02.2010 08:53 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2009 r.
26.02.2010 08:52 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2009 r,.
26.02.2010 08:52 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za IV kwartał 2009 r.
26.02.2010 08:51 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2009 r.
26.02.2010 08:51 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2009 r.
26.02.2010 08:24 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2009 r.
26.02.2010 08:23 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2009 r,.
26.02.2010 08:07 RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 r.
29.07.2009 08:36 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I kwartał 2009 r.
29.07.2009 08:30 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2009 r.
29.07.2009 08:29 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2009 r.
29.07.2009 08:28 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za II kwartał 2009 r.
29.07.2009 08:25 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2009 r,.
17.07.2009 14:22 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2009 r,.
17.07.2009 14:12 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2009 r.
04.05.2009 15:40 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2009 r.