Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2011 15:25 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie za IV kwartał 2010 r.
01.03.2011 15:24 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2010 r.
01.03.2011 15:21 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2010 r.
01.03.2011 15:19 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za IV kwartał 2010 r.
01.03.2011 15:17 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2010 r.
21.10.2010 14:22 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie za III kwartał 2010 r.
21.10.2010 14:21 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2010 r.
21.10.2010 14:20 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2010 r.
21.10.2010 14:19 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2010 r.
21.10.2010 14:19 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2010 r.
04.10.2010 14:13 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za II kwartał 2010 r.
04.10.2010 14:12 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2010 r.
04.10.2010 14:12 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2010 r.
04.10.2010 14:06 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2010 r.
30.07.2010 10:25 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2010 r.
05.05.2010 09:00 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2010 r.
05.05.2010 09:00 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I kwartał 2010 r.
05.05.2010 08:58 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2010 r.
05.05.2010 08:57 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2010 r.
05.05.2010 08:56 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2010 r.