Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.03.2012 11:17 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie za IV kwartał 2011 r.
05.03.2012 11:16 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2011 r.
05.03.2012 11:15 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2011 r.
05.03.2012 11:14 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za IV kwartał 2011 r.
05.03.2012 11:13 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2011 r.
18.01.2012 15:00 Wykonanie budżetu Powiatu Legnickiego za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 r.
18.01.2012 14:58 Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 r.
18.01.2012 14:57 Rb-28S Misięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31.12.2011 r.
05.01.2012 18:06 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie za III kwartał 2011 r.
05.01.2012 18:05 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2011 r.
05.01.2012 18:05 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2011 r.
05.01.2012 18:04 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2011 r.
05.01.2012 18:03 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2011 r.
05.01.2012 18:02 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie za II kwartał 2011 r.
05.01.2012 18:01 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2011 r.
05.01.2012 18:00 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2011 r.
05.01.2012 18:00 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za II kwartał 2011 r.
05.01.2012 17:59 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2011 r.
05.01.2012 17:58 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2011 r.
05.01.2012 17:57 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I kwartał 2011 r.
05.01.2012 17:55 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2011r.
05.01.2012 17:52 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2011 r.
29.04.2011 09:26 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie za I kwartał 2011 r.