Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2013 08:20 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie/nadwyżce za IV kwartał 2012 r.
18.02.2013 08:18 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2012 r.
18.02.2013 08:17 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2012 r.
18.02.2013 08:14 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2012 r.
18.02.2013 08:05 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za IV kwartał 2012 r.
12.11.2012 09:19 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie/nadwyżce za III kwartał 2012 r.
12.11.2012 09:18 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2012 r.
12.11.2012 09:16 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2012 r.
12.11.2012 09:15 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2012 r.
12.11.2012 09:14 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2012 r.
09.08.2012 09:12 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie za II kwartał 2012 r.
09.08.2012 09:09 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2012 r.
09.08.2012 08:50 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2012 r.
09.08.2012 08:49 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2012 r.
09.08.2012 08:47 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za II kwartał 2012 r.
08.05.2012 11:09 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I kwartał 2012 r. [
08.05.2012 11:08 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2012 r.
08.05.2012 11:08 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2012 r.
08.05.2012 11:07 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2012 r.
08.05.2012 11:05 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie za I kwartał 2012 r.