Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2013 13:11 OR.120.51.2013 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosku o rozszerzenie warsztatu terapii zajęciowej w Chojnowie
09.12.2013 13:13 OR.120.50.2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2013 rok
09.12.2013 13:11 OR.120.49.2013 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy
19.11.2013 13:52 OR.120.48.2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2013 rok
19.11.2013 13:51 OR.120.47.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
19.11.2013 13:44 OR.120.46.2013 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Legnicy
25.10.2013 11:11 OR.120.44.2013 Zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Legnicy
25.10.2013 11:09 OR.120.43.2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2013 rok
07.10.2013 14:59 OR.120.42.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
01.10.2013 12:33 OR.120.41.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
01.10.2013 12:32 OR.120.40.2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Legnickiego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych
01.10.2013 12:30 OR.120.39.2013 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
01.10.2013 12:27 OR.120.38.2013 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowdzenia "Instrukcji obiegu kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
01.10.2013 12:25 OR.120.37.2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Starostwie Powiatowymw Legnicy
01.10.2013 12:21 OR.201.36.2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowymw Legnicy
10.09.2013 12:02 OR.120.35.2013 Zarządzenie w sprawie regulaminu kontroli finansowej w Starostwie powiatowym w Legnicy i jednostkach organizacyjnych powiatu
10.09.2013 12:00 OR.120.34.2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Starostwie Powiatowymw Legnicy
10.09.2013 11:59 OR.120.33.2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2013 rok
10.09.2013 11:58 OR.120.32.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16
10.09.2013 11:55 OR.120.31.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16
10.09.2013 11:54 OR.120.30.2013 Zarządzenie w sprawie obsługi osób uprawnionych przy wykorzystaniu środkó wpierających komunikowanie się
01.08.2013 09:49 OR.120.29.2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2013 rok
30.07.2013 09:20 OR.120.28.2013 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
25.07.2013 12:26 OR.120.27.2013 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egazminu kończącego służbę przygotowawczą
19.07.2013 12:46 OR.120.26.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
19.07.2013 12:45 OR.120.25.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
09.07.2013 15:17 OR.120.24.2013 Zarządzenie w sprawie określenia zasad kontroli zarządczej w powiecie legnickim
01.07.2013 14:30 OR.120.23.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
01.07.2013 14:29 OR.120.22.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
17.06.2013 09:52 OR.120.21.2013 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód wywołanych intensywnymi deszczami nawalnymi, które wystąpiły w dniu 9 czerwca 2013 r.
17.06.2013 09:51 OR.120.20.2013 Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Legnickiego ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
28.05.2013 15:11 OR.120.19.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
17.05.2013 13:14 OR.120.18.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
17.05.2013 13:13 OR.120.17.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
26.04.2013 14:52 OR.120.16.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
26.04.2013 14:50 OR.120.15.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
26.04.2013 14:48 OR.120.14.2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2013 rok
05.04.2013 15:22 OR.120.13.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
12.03.2013 09:34 OR.120.12.2013 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Legnicy
27.02.2013 09:07 OR.120.11.2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
27.02.2013 09:05 OR.120.10.2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek obowiązujących przy pokrywaniu kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych
27.02.2013 09:04 OR.120.9.2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2013 rok
27.02.2013 09:02 OR.120.8.2013 Zarządzenie w sprawie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych
30.01.2013 10:13 OR.120.7.2013 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowymw Legnicy"
28.01.2013 12:41 OR.120.6.2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek obowiązujących przy pokrywaniu kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych
17.01.2013 12:34 OR.120.5.2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2013 rok
17.01.2013 12:29 OR.120.4.2013 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
17.01.2013 12:19 OR.120.3.2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Prząśnik"w Brenniku w roku 2013
17.01.2013 12:16 OR.120.2.2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu legnickiego w roku 2013
17.01.2013 12:05 OR.120.1.2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w 2013 r.