Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2014 14:37 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za IV kwartał 2013 r.
21.02.2014 14:36 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2013 r
21.02.2014 14:34 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2013 r.
21.02.2014 14:31 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2013 r.
21.02.2014 14:29 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za IV kwartał 2013 r.
21.10.2013 09:12 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za III kwartał 2013 r.
21.10.2013 09:11 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2013 r
21.10.2013 08:58 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2013 r.
21.10.2013 08:58 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2013 r.
21.10.2013 08:56 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2013 r.
30.07.2013 12:15 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2013 r.
30.07.2013 12:15 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2013 r
30.07.2013 12:14 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2013 r.
30.07.2013 12:14 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2013 r.
30.07.2013 12:11 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za II kwartał 2013 r.
25.04.2013 14:38 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie/nadwyżce za I kwartał 2013 r.
25.04.2013 14:37 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2013 r.
25.04.2013 14:35 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2013 r. r.
25.04.2013 14:35 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2013 r.
25.04.2013 14:34 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I kwartał 2013 r.