Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2015 15:01 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za IV kwartał 2014 r.
18.02.2015 14:59 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2014 r.
18.02.2015 14:58 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2014 r.
18.02.2015 14:57 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2014 r.
18.02.2015 14:56 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za IV kwartał 2014 r.
21.10.2014 15:23 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie/nadwyżce za III kwartał 2014 r.
21.10.2014 15:23 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2014 r.
21.10.2014 15:22 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2014 r.
21.10.2014 15:21 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2014 r.
21.10.2014 15:20 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2014 r.
22.07.2014 09:50 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2014 r.
22.07.2014 09:48 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2014
22.07.2014 09:45 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2014 r.
22.07.2014 09:44 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2014 r.
22.07.2014 09:42 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za II kwartał 2014 r.
22.04.2014 14:07 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie/nadwyżce za I kwartał 2014 r.
22.04.2014 13:59 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2014 r.
22.04.2014 13:58 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2014 r.
22.04.2014 13:53 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2014 r.
22.04.2014 13:52 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I kwartał 2014 r.